นิด้า โพล เผย เสียงสะท้อนของประชาชนกรณี Uber TAXI

  • 609
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_484375105-700

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เสียงสะท้อนของประชาชน กรณีรถแท็กซี่และรถอูเบอร์ แท็กซี่ (Uber Taxi)” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2560 จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,250 คน พบว่า คนส่วนใหญ่ 78.08% เคยใช้บริการแท็กซี่สาธารณะทั่วไป และ 21.92% ไม่เคยใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะทั่วไป

กลุ่มสำรวจส่วนใหญ่ 75.51% เคยพบปัญหาการใช้บริการ ขณะที่ 24.49% ระบุว่า ไม่เคยพบปัญหาการใช้บริการ

ปัญหาที่พบเมื่อใช้บริการรถแท็กซี่ทั่วไป

• 82.50% ถูกแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร เมื่อสอบถามในเชิงลึก ต่อการเรียกแท็กซี่ 1 ครั้ง จะถูกแท็กซี่ปฏิเสธเฉลี่ย 3.5 คัน และที่เคยโดนน้อยที่สุด โดนปฏิเสธเพียง 1 คันเท่านั้น ส่วนคนที่เคยถูกปฏิเสธมากที่สุด ก็มากถึง 20 คัน
• 29.99% ปัญหาสภาพรถเก่า สะอาด แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นเหม็น
• 28.09% ขับอ้อมเส้นทาง
• 25.64% ผู้ขับขี่พูดจาไม่สุภาพ มีกิริยาที่ไม่ดีกับผู้โดยสารหรือผู้ใช้รถใช้ถนน
• 21.85% เบรคกะทันหัน ฝ่าไฟแดง จอดรถในที่ห้ามจอด ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ฯลฯ
• 20.90% การโกงมิตเตอร์ คิดราคาแพงเกินกว่าที่กำหนด
• 16.15% ผู้ขับขี่ไม่ชำนาญเส้นทาง
• 14.65% ผู้ขับขี่ไม่ทอนเงินค่าโดยสาร
• 9.09% ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ เข้าข่ายการก่ออาชญากรรม
• 6.38% ผู้ขับขี่ไล่ผู้โดยสารลงกลางทาง
• 4.61% ถามเรื่องส่วนตัว, เปิดวิทยุเสียงดัง, พูดเรื่องการเมือง, ไม่กดมิตเตอร์, ผู้ขับขี่ต้องการราคาเหมาจ่าย, รูปบัตรประจำตัวผู้ขับขี่ไม่ตรงกัน, และกินอาหารบนรถ

สิ่งที่อยากให้รถแท็กซี่สาธารณะปรับปรุง

• 54.51% ควรมีการคัดกรอง การอบรม การมอบใบอนุญาตที่เป็นลักษณะวิชาชีพเฉพาะกลุ่ม อย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ใครก็สามารถขับรถแท็กซี่ได้
• 43.03% ควรมีหน่วยงานสุ่มตรวจคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่อยู่เป็นประจำ
• 33.91% ควรบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษที่เคร่งครัด กับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่กระทำผิด
• 28.28% ควรแก้ไขเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้จริงจัง
• 24.59% ควรเพิ่มบทลงโทษผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่กระทำผิด
• 23.98% ควรกำหนดราคาที่เป็นธรรม เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถแท็กซี่และผู้โดยสาร
• 3.69% ผู้ขับขี่ควรปรับปรุงตนเองในการให้บริการ เช่น ไม่ควรปฏิเสธรับผู้โดยสาร, การแต่งกาย, การรักษาความสะอาด, และหน่วยงานควรจำกัดปริมาณรถแท็กซี่ รวมไปถึงการจัดพื้นที่ หรือโซนนิ่งโดยแบ่งพื้นที่ในการให้บริการ และการแบ่งระดับรถที่ให้บริการ, ควรปรับปรุงด้วยการนำแอพพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่มาใช้ และให้เป็นไปมาตรฐานเดียวกัน
• 10.66% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

รู้จัก Uber หรือไม่?

• 46.00% ไม่รู้จัก และไม่เคยใช้บริการ
• 41.20% รู้จัก แต่ไม่เคยใช้บริการ
• 12.80% รู้จักและเคยใช้บริการ

ความกังวลเกี่ยวกับการใช้บริการ Uber

กลุ่มสำรวจที่รู้จัก Uber 55.67% มีข้อกังวลหรือปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ และ 45.33% ไม่มีข้อกังวลหรือปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ Uber Taxi
ซึ่งในจำนวนผู้ที่มีความกังวลหรือปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ 20.59% กังวลเรื่อง ความปลอดภัยของผู้โดยสาร เพราะผู้ขับขี่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ และการอบรม และไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก รองลงมา 10.52% กังวลเรื่องผู้ขับไม่ชำนาญเส้นทาง, 9.63% ระบุว่า ราคาแพงกว่ารถแท็กซี่ปกติทั่วไป, 9.33% ระบุว่า บางครั้งเรียกรถแล้วไม่มารับหรือใช้เวลานานในการเดินทางมารับผู้โดยสาร

เมื่อถามถึงการตัดสินใจหากต้องเลือกระหว่าง “รถแท็กซี่สาธารณะทั่วไป แต่ต้องเสี่ยงกับปัญหาคุณภาพการให้บริการ” กับ “Uber Taxi ที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ มีการบริการที่ดี แต่มีราคาค่าโดยสารที่แพงกว่า” ผลสำรวจระบุว่า

• 42.81% ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเร่งด่วน ค่าใช้จ่ายและความจำเป็น
• 30.07% จะเลือกใช้รถแท็กซี่ปกติทั่วไปแบบเดิม
• 25.19 เลือกใช้รถอูเบอร์ แท็กซี่ (Uber Taxi) เพราะมีการบริการที่ดี แต่ มีราคาค่าโดยสารที่แพงกว่า
• 1.93% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

20170325073754-700


  • 609
  •  
  •  
  •  
  •