(Free Download) ตัวเลขเม็ดเงิน และทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2556 #DAAT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้ 28 พฤษภาคม 2556 สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) #DAAT จัดงานแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาและทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2556 – ดาวน์โหลดฟรี! รายงานตัวเลขเม็ดเงิน และทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2556

แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภท โดยในปี 2555 มีการเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวม 2,783 ล้านบาท เติบโตขึ้น 38.84% จากปีก่อนหน้า และได้คาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2556 ที่ 3,733 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบันเท่ากับ 34.12% ทั้งนี้สัดส่วนของเงินโฆษณา ในปี 2555 ยังคงอยู่ที่ 2.34% เทียบกับงบโฆษณาโดยรวมทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ภายในปี 2556 นี้

ตัวเลขเม็ดเงิน และทิศทางภาพรวมธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ปี 2556 #DAAT

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-2

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-3

สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีการใช้โฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปี 2555  คือ อุตสาหกรรมการสื่อสารที่มียอดเงินโฆษณาดิจิทัลถึง 415 ล้านบาท ตามมาด้วยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ใช้เม็ดเงินไป 200 ล้านบาทและ 198 ล้านบาทตามลำดับ   ส่วนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์(ภาพ/เสียง) อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลต่อสื่อโฆษณาทั้งหมด ในปี 2555 มากที่สุดด้วยสัดส่วน 18.72%, 12.21% และ 11.66% ตามลำดับ นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมฯ ได้ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่อุตสาหกรรมดังกล่าวมียอดเงินโฆษณาในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากผู้บริโภคต้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ของสินค้าเอง การสืบค้นหาข้อมูล  หรือการอ่านความเห็นของผู้บริโภคอื่นๆ ที่เคยใช้สินค้าผ่านทางบล๊อก รีวิว หรือเว็บไซต์กระดานข่าวต่างๆ  รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่จัดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต 

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-4

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-5

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-6

คาดการณ์ตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัล ปี 2556/2013

ทางสมาคมฯ ยังได้คาดการณ์อุตสาหกรรมที่จะเติบโตสูงสุดในปี 2556 ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ กับมูลค่าการเติบโตที่ 78 ล้านบาท 64 ล้านบาทและ 54 ล้านบาทตามลำดับ นายอมเรศ ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการสมาคมฯ กล่าวว่า การคาดการณ์การเติบโตดังกล่าวเป็นไปตามการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม และการแข่งขันที่สูงในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าดังกล่าว มีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จึงน่าจะทำให้เม็ดเงินโฆษณาในหมวดดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูงเป็นพิเศษ

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-7

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-8

โฆษณาดิจิทัลประเภทเสริช (Search) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนประเภทโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 11.28% ในปี 2554 เป็น 14.71% ในปี 2555 และคาดว่าจะเท่ากับ 16.22% ในปี 2556 เช่นเดียวกับการโฆษณาผ่านสื่อสังคม (Social Media) ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 6.58% ในปี 2554 เป็น 10.33% ในปี 2555 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 12.86% ในปี 2556 นี้ โดยโฆษณาดิจิทัลประเภทดิสเพลย์ (Display) มีสัดส่วนลดลงจาก 55.61% ในปี 2554 เป็น 48.07% ในปี 2555 และคาดการณ์ว่าจะลดลงเป็น 45.87% ในปี 2556

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-9

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-10

thailand-digital-ad-spend-2012-2013-11 

เกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัล, และสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาชีพของการโฆษณาดิจิทัล ปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ รวม 22 บริษัท

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นG ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเว็บไซต์ของสมาคม www.daat.in.th , เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/daat.digital

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธนพัฒน์  ปัญญาดิลก ผู้จัดการสมาคมEmail: pr@daat.in.th


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ