Sale + Marketing = “SMarketing” ความต่างที่ลงตัว

  • 32
  •  
  •  
  •  
  •  

ว่ากันว่า ทีมขาย และ ทีมการตลาด ก็เหมือนกับน้ำและน้ำมัน ที่ไม่น่าจะมาผสมกันได้ แต่ในท้ายที่สุดแล้ว เมื่อทั้งสองทีมต้องทำงานร่วมกัน ศักยภาพที่พวกเขามีอยู่เต็มเปี่ยม จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการร่วมมือร่วมใจกันนี้ ย่อมดีกว่าการทำงานแบบตัวใครตัวมันแน่นอน

มาทำความรู้จักกับ “SMarketing” มาจากคำว่า Sale+Marketing เป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างทีมขาย และทีมการตลาด อันจะนำมาซึ่งวงจรของความสำเร็จได้ ด้วยการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะดึงดูดให้เกิดการซื้อ หากจะให้พูดถึงการทำงานของทั้งสองทีมนี้ การทำตลาดจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายให้มากขึ้น และทีมขายก็จะรับไม้ต่อเพื่อปิดการขายนั่นเอง

โดย Kumar ผู้ให้นิยามคำนี้กล่าวว่า “SMarketing” คือ ส่วนผสมของทีมงานที่เหมาะสม และลงตัวอย่างแท้จริง เพราะในแต่ละองค์กร ต้องมีทั้ง 2 ทีมนี้ เพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขาย และสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับแคมเปญนั้นๆ

เพื่อให้เราเห็นภาพมากขึ้น Uberflip จึงได้จัดทำอินโฟกราฟฟิก ที่จะแสดงให้เห็นว่าทีมขาย และทีมการตลาด เมื่อร่วมมือกันเป็น “SMarketing” แล้วจะเป็นอย่างไร เพราะบางครั้งทั้งสองทีมจะมีปัญหาในการทำงาน แต่ก็ต้องยอมรับว่า พวกเขามีเป้าหมายเดียวกันคือ “การสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น”

เพื่อให้การทำงานราบรื่น ทีมการตลาดต้องพูดคุยกับทีมขาย ทั้งภาพรวมของสินค้า โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ข้อดี-ข้อเสียของสินค้า ฯลฯ

หน้าที่ของนักการตลาดคือ การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ และหน้าที่ของทีมขาย คือ ทลายกำแพงของลูกค้า รับมือข้อโต้แย้งจากลูกค้า การฝึกอบรมพนักงานใหม่ เป็นต้น เมื่อทั้งสองทีมกลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว สิ่งที่องค์กรจะได้รับ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องรายได้ที่มากขึ้น เก็บข้อมูลลูกค้าได้ดีขึ้น และความเป็นผู้นำในตลาด เรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้

smarketinginfographic-700

แหล่งที่มา


  • 32
  •  
  •  
  •  
  •