สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวการใช้ Social Media ทำตลาดออนไลน์

  • 569
  •  
  •  
  •  
  •  

462990579-700

เว็บไซต์ Market Inspector ได้จัดทำ Infographic ที่รวบรวมข้อมูล ตัวเลข และสถิติต่างๆ เกี่ยวกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและนักการตลาดทั่วโลก พบว่า

• แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Facebook ตามมาด้วย WhatsApp, Messenger, QQ ฯลฯ
• โดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้ Social Media จะมีแอคเค้าท์ประมาณ 5 แพลตฟอร์ม แต่ Active เพียง 3 แพลตฟอร์มเท่านั้น
• ในกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี จะมีแอคเค้าท์ Social Media ประมาณ 6-7 แพลตฟอร์ม และมีการใช้งานจริง 4 แพลตฟอร์ม
• นอกจากนี้ Facebook ยังถูกใช้โดยนักการตลาดแบบ B2C มากถึง 96% และ B2B 88%
• ระยะเวลาที่นักการตลาดใช้ Social Media ทำตลาด ส่วนใหญ่จะใช้ 1-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในการซื้อโฆษณาคือ Facebook Ads (87%) ตามมาด้วย Google Ads และ Twitter Ads
• ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Social Media ทำตลาด อาทิ เพิ่มผลกำไร เพิ่มทราฟฟิกเข้าเว็บ ขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า ได้รับรู้ Insight ของผู้บริโภค เป็นต้น

160913-social-media-marketing-trends-infographic

Source


  • 569
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE