10 ทักษะที่คน Work from Home สามารถใช้เวลาว่างช่วงนี้ เสริมทักษะได้ที่บ้าน

  • 251
  •  
  •  
  •  
  •  

New Skills

Work from Home เทรนด์การทำงานในช่วงวิกฤติ COVID-19 นี้ ที่จะเป็นหนึ่งหนทางในการหยุดยั้งการแพร่ระบาด แม้ว่าการ Work from Home จะไม่เป็นที่ชอบใจของใครหลายคน แต่ก็เป็นที่ถูกใจของใครหลายๆ คนที่จะมีเวลาว่างได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวมากขึ้นในช่วงเวลาปิดเทอมนี้ ถึงกระนั้นก็ควรแบ่งเวลาว่างเพื่อใช้ในการฝึกฝนทักษะเพื่อเพิ่มศํกยภาพในการทำงานช่วง Work from Home เพื่อสร้างแต้มต่อในการทำงาน

คนที่ทำงาน Work from Home สามารถฝึกฝนทักษะง่ายๆ ได้ที่บ้าน ขอแนะนำ 10 ทักษะนี้จะช่วยให้การเรียนรู้และฝึกฝนคุ้มค่ากับช่วงเวลาว่างที่มีโอกาส Work from Home

Excel
Photo Credit: Entrepreneur

Excel

โปรแกรมพื้นฐานง่ายๆ ที่หลายคนแทบจะไม่เคยได้ไปสัมผัสกับมันเลย นั่นเพราะส่วนใหญ่ใช้งาน Word มากกว่า Excel ซึ่งหลายคนเข้าใจว่า Excel เป็นเรื่องของนักบัญชีเท่านั้น แต่นั่นแหละคือทักษะทางบัญชีที่ควรต้องฝึกฝน เพราะบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ที่สำคัญ Excel ยังช่วยสร้างกราฟ ชาร์ตที่ช่วยให้ดูง่าย สวยงามกว่าใน Word ยิ่งไปกว่านั้น Excel ยิ่งสามารถใช้เขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้ด้วย

 

Data Science
Photo Credit: Entrepreneur

DATA Science

อย่างที่ทราบกันว่าธุรกิจยุคใหม่จะใช้ DATA Driven นั่นหมายความว่า DATA มีความสำคัญต่อธุรกิจมาก แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการตีความหมาย DATA เหล่านั้นให้กลายเป็นปัจจัยในการวางแผนกลยุทธ์ แน่นอนว่าการแปลความหมาย DATA เหล่านั้นจำเป็นต้องใช้การฝึกฝน และผลตอบแทนผู้ที่มีทักษะด้าน DATA Science อยู่ในระดับที่สูงใช้ได้

 

Copywriting
Photo Credit: Entrepreneur

Copywriting

หนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจในยุคดิจิทัลก็คือการเขียนข้อความโฆษณา เพราะในอนาคตเมื่อธุรกิจสื่อสารผ่านโลกดิจิทัลการเขียนข้อความโฆษณาผ่านสื่อจะกลายเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจในอนาคต ซึ่งทักษะที่ควรเรียนรู้เรื่องการเขียนอย่างไรเพื่อให้เกิดการซื้อ ด้วยข้อความที่สั้นที่สุด นั่นคือสิ่งที่คนมีเวลาว่างควรทำการฝึกฝนเพื่อเสริมทักษะในการเขียนข้อความโฆษณา

 

Quickbooks
Photo Credit: Entrepreneur

Quickbooks

Quickbooks คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการชำระภาษี โดยเฉพาะการขอคืนภาษี แน่นอนว่าซอฟต์แวร์นี้อาจจะไม่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยสำหรับคนไทย หากเรียนรู้ไว้อย่างน้อยเมื่อมีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ Quickbooks ก็จะช่วยเสริมแต้มต่อในด้านศักยภาพการทำงานที่หลากหลายด้าน

 

VideoEditing
Photo Credit: Entrepreneur

Video Editing

อีกหนึ่งทักษะที่คนมีเวลาว่างสามารถฝึกฝนได้คือการตัดต่อวีดีโอ เพราะในอนาคต Content ที่ผู้คนนิยมดูมากที่สุดคือ Content ด้านวีดีโอ ดังนั้นทักษะในด้านการตัดต่อวีดีโอจึงเป็นที่สนใจอย่างมากในอนาคต ยิ่งถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่อให้ออกมาสวยงาม โดดเด่น ดึงดูด น่าติดตามและแตกต่างจากรายอื่น จะยิ่งช่วยให้อย่างน้อยมีรายได้ ในยุคที่การหางานทำยากเหลือเกิน

 

Language
Photo Credit: Entrepreneur

Language

แน่นอนว่าจุดอ่อนของคนไทยคือการใช้ภาษาที่สอง ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆ นั่นจึงทำให้ช่วงเวลาว่างนี้เหมาะอย่างยิ่งในการฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาที่สอง เพราะในอนาคตการเชื่อมโยงโลกทั้งใบสามารถทำได้ง่ายๆ บนโลกดิจิตอล แต่การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจยังคงต้องใช้ทักษะทางด้านภาษา แม้จะมีเทคโนโลยีในการแปลภาษา แต่ไว้ใจมันได้จริงหรือเปล่า?

 

AdobeCC
Photo Credit: Entrepreneur

Adobe Creative Cloud

ทักษะด้านศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สามารถฝึกฝนกันได้ โดยเฉพาะเครื่องมือสำคัญที่ใช้หลักๆ ไม่ว่าจะเป็น Photoshop Illustrator หรือ Premiere ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้อยู่ภายใต้ Adobe อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าในอนาคตธุรกิจจะเข้าสู่โลกดิจิทัล รูปที่ใช้จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะผ่านซอฟต์แวร์เหล่านั้น แถมได้ยินมาว่า Adobe Cloud service มีโปรลับให้ใช้ฟรี 90 วันเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น

 

PublicSpeaking
Photo Credit: Entrepreneur

Public Speaking

การพูดในที่สาธารณะก็เป็นหนึ่งทักษะที่สามารถนำเวลาว่างมาใช้ฝึกฝนได้ นั่นเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพูดในที่สาธารณะได้โดยไม่ประมาท เสียงไม่สั่นเครือ ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องใช้การฝึกฝน เพราะแม้โลกธุรกิจจะเข้าสู่ยุคดิจิทัล แต่การสื่อสารแบบพบปะต่อหน้ากันก็ยังมีความจำเป็น ยิ่งหากต้องขึ้นพูดในที่ที่มีคนจำนวนมาก ความประหม่าอาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อธุรกิจนั้นได้

 

Digital Marketing
Photo Credit: Entrepreneur

Digital Marketing

แม้เราจะรู้จักกับ Digital Marketing มาอย่างยาวนาน แต่ถึงกระนั้นโลกดิจิทัลก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ทักษะด้าน Digital Marketing จึงมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน การฝึกฝนทักษะด้าน Digital Marketing จึงยังคงสามารถฝึกฝนได้เรื่อยๆ และทักษะเหล่านี้ยังคงสามารถใช้งานได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

Project Management
Photo Credit: Entrepreneur

Project Management

งานด้านโครงการยังถือเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ ซึ่งการจะทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีทักษะด้าน Project Management ยิ่งในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือย้ำแย่ งานด้านโครงการจะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ดีที่สุดของธุรกิจ รวมไปถึงการฝึกทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับงานด้าน Project Management ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีทักษะโดดเด่นในยุคที่ธุรกิจต้องพึ่งพางานด้าน Project

 

Source: Entrepreneur


  • 251
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา