“มายรัม ประเทศไทย” เสริมแกร่งผู้นำ Digital Marketing แต่งตั้ง เทวินทร์ ทัศนเจริญ นั่งตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่ เดินหน้าปั้นแบรนด์ลูกค้าและองค์กรสู่ End-to-End Digital Transformation สู่การเติบโตก้าวกระโดด