7 เรื่องสำคัญ สะท้อนความแรงธุรกิจ Video On Demand ในเอเชีย

  • 106
  •  
  •  
  •  
  •  

ตอนนี้ธุรกิจให้บริการ Video On Demand (VOD) ต้องยอมรับว่า แรงมาก ๆ อย่างในไทยเองเราจะเห็นการรุกตลาดอย่างหนักของผู้เล่นทั้งจากระดับโลกและในประเทศ อาทิ Netflix , iflix , LINE TV , MONO MAX ฯลฯ ที่ต่างงัดหมัดเด็ดมาดึงฐานแฟน ๆ ทั้งคอนเทนท์ และทำโปรโมชั่น

แอลฟาบีตา (AlphaBeta) บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และเศรษฐศาสตร์ ได้เผยแพร่รายงานการศึกษาหัวข้อ เอเชีย ออน ดีมานด์: การเติบโตของการลงทุนในอุตสาหกรรมบันเทิงท้องถิ่นโดยผู้ให้บริการวิดีโอออนดีมานด์ (Asia-On-Demand: The Growth of Video-on-demand Investment in Local Entertainment Industries) โดยเสนอข้อมูลสำคัญ 7 เรื่อง ได้แก่

vod

1. คาดว่า การลงทุนในบริการ VOD ในเอเชีย จะสูงถึง 10.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี พ.ศ. 2565 โดยผู้ให้บริการ VOD มีการใช้จ่ายทั่วโลกราว 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2560 ขณะที่ในเอเชียมีมูลค่าราว 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และจากการศึกษาเชื่อว่า การใช้จ่ายในเอเชียสามารถเพิ่มขึ้น 3.7 เท่าได้ภายในปีพ.ศ. 2565 ซึ่งงบประมาณดังกล่าวประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะเป็นการลงทุนทางตรงโดยผู้ให้บริการ VOD ระดับโลก

2. ความต้องการคอนเทนต์ท้องถิ่นจะผลักดันการลงทุน เพราะจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ชมในเอเชียมีความต้องการรับชมคอนเทนต์ท้องถิ่นอย่างมาก และใช้เวลารับชมคอนเทนต์ท้องถิ่นเท่าๆ กับการรับชมคอนเทนต์จากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่า ผู้ชมที่จ่ายเงินค่าสมาชิกในเอเชียจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวภายในระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นผู้ให้บริการ VOD จึงต้องให้ความสำคัญกับการผลิตคอนเทนต์ท้องถิ่นคุณภาพสูงเพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม

3. VOD ช่วยให้อุตสาหกรรมบันเทิงเอเชียเข้าถึงผู้ชมกว่า 450 ล้านคนทั่วโลกได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ซีรีส์เรื่อง เซเคร็ด เกมส์ (Sacred Game) จากอินเดียที่มีการรับชมออนไลน์จากมากกว่า 190 ประเทศ จึงเป็นโอกาสในการส่งออกอิทธิพลและความต้องการด้านวัฒนธรรมเอเชีย เช่น การท่องเที่ยว ฯลฯ

vod

4. การลงทุนด้านคอนเทนต์โดยผู้ให้บริการ VOD จะมีแรงกระเพื่อมทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจมากกว่า 3 เท่าของเม็ดเงินลงทุน โดยการใช้จ่ายทางตรงภายในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักๆ เช่น อุปกรณ์ คมนาคมขนส่ง อาหารและการจัดเลี้ยง การตลาด ส่วนทางอ้อม อาทิ ซัพพลายเออร์ เช่น ค่าเลนส์ถ่ายภาพ อาหารและการจัดเลี้ยง ค่าเชื้อเพลิง เป็นต้น

5. ประโยชน์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงท้องถิ่น อาจมาในรูปของการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ศูนย์กลางการผลิต การยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน การจัดจำหน่ายที่ถูกลง และความร่วมมือระดับโลก เพราะธุรกิจ VOD ไม่ได้นำมาแค่การใช้จ่ายด้านคอนเทนต์เท่านั้น ยังช่วยสร้างทักษะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย

6. ประเทศต่างๆ ในเอเชียมีโอกาสนำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสร้างสรรค์คุณค่าจากการผลิตคอนเทนต์ในส่วนต่างๆ กันในห่วงโซ่คุณค่า เช่น ด้านเทคนิคพิเศษด้านภาพ หรือการเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ เป็นต้น

การผลิตคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงเติบโตขึ้นทั่วโลก โดยผลงานหลายเรื่องได้ออกสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกมากขึ้น เช่น ภาพยนตร์เรื่อง เครซี่ ริช เอเชี่ยนส์ (Crazy Rich Asians) เป็นต้น ที่สร้างโอกาสให้กับประเทศต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละส่วน เช่น มาเลเซียและไทยมีสตูดิโอตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือระดับโลกและมีการให้สิทธิพิเศษที่ดีในการดึงดูดผู้ผลิตคอนเทนต์จากต่างชาติ หรือสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้านเทคนิคพิเศษด้านภาพและแอนิเมชัน

7. มากกว่า 80% ของผู้บริหารบริการ VOD ระบุว่า บรรยากาศการลงทุนที่เป็นมิตร กฎระเบียบข้อบังคับอันเอื้อต่อการทำธุรกิจ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูง คือปัจจัยสำคัญในการผลักดันการลงทุนด้านคอนเทนต์

“เนื่องจากบริการ VOD เพิ่งเริ่มไม่นาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากบริการนี้ในเอเชีย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิง ยังได้รับความสนใจในวงจำกัด การศึกษานี้ จึงต้องการนำเสนอข้อเท็จจริงที่มีพื้นฐานจากศักยภาพในการสร้างคุณค่าของอุตสาหกรรมนี้ พร้อมระบุแนวทาง และข้อปฏิบัติเชิงนโยบายหลักๆ เพื่อช่วยให้ประเทศในเอเชียสร้างประโยชน์จากโอกาสนี้” คอนสแตนติน แมตตีส์ ผู้จัดการด้านเอ็นเกจเมนต์ ของแอลฟาบีตา กล่าว

 


  • 106
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE