เปลี่ยนงบโฆษณาเป็นเงินบริจาค ‘Coca-Cola ประเทศไทย’ มอบเงิน 25 ล้านบาท ให้ ‘กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19’

  • 29
  •  
  •  
  •  
  •  

Coca-Cola ประเทศไทย ได้นำเงินจากการหยุดโฆษณาชั่วคราวในไทยจำนวน 25 ล้านบาท มอบให้กับ‘กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)’ โดยความช่วยเหลือเบื้องต้นจะมุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนทรัพยากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์

หลังจากประกาศหยุดโฆษณาบนสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลของแบรนด์ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ทาง Coca-Cola ประเทศไทย ได้จับมือมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสนับสนุน ‘กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)’ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ด้วยการมอบเงินสมทบกองทุนเบื้องต้น 25 ล้านบาท

เงินสมทบกองทุนดังกล่าวในช่วงแรก จะมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 และกองทุนนี้ยังจะทำหน้าที่ช่วยเหลือและปกป้องคนไทยจากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาจะแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการ ‘กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)’ โดยมีโคคา-โคล่าเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันหาแนวทางมอบหมายหน้าที่และนำเครือข่ายเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงสำนักงานและรถขนส่งสินค้าของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นอกจากนี้ ทาง Coca-Cola ประเทศไทย จะช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อระดมเงินเข้ากองทุนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ‘การให้’ สามารถบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา บัญชี ‘กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)’ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 067-300487-3


  • 29
  •  
  •  
  •  
  •