เริ่มแล้ว!! Coca-cola เปิดตัวขวดพลาสติกที่รีไซเคิลจากขยะในทะเล

  • 514
  •  
  •  
  •  
  •  

ไม่ต้องแปลกใจหากคุณจะเห็น ‘Coca-cola’ มีฉลากเป็น ‘สีเขียว’ แทนที่จะเป็น ‘สีแดง’ เหมือนที่ผ่านมา เพราะนั่นคือ ‘ขวดรีไซเคิลจากขยะพลาสติกในทะเล’ ที่ในช่วงต้นได้มีการผลิตออกมาราว 300 ขวด และจะเริ่มผลิตอย่างเป็นทางการในปี 2563

การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน เป็นประเด็นที่หลายแบรนด์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงแบรนด์เครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ ‘Coca-cola’ โดยได้ประกาศดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ World Without Waste ที่ต้องการใช้และจัดการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างรับผิดชอบ เพื่อลดปัญหาขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในเป้าหมายหลัก คือ การจัดเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อนำกลับมารีไซเคิลในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายออกสู่ตลาดให้ได้ 100 % ก่อนถึงปี 2573

สำหรับ Coca-cola ฉลากเป็นสีเขียวนั้น เป็นขวดพลาสติกที่ผ่านกระบวนการ Upcycle ที่เกิดจากความร่วมมือกันของ Coca-Cola กับพาร์ทเนอร์ ได้แก่ Ioniqa Technologies , Indorama Ventures และ Mares Circulares ซึ่งล็อตแรกมีการผลิตออกจำนวน 300 ขวด โดยเป็นขยะพลาสติกที่ถูกเก็บมาจากชายหาด 84 แห่งในสเปนและโปรตุเกส

ส่วนในอนาคต ขวดดังกล่าวจะเริ่มมีการผลิตอย่างเป็นทางการในปี 2020 และมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะสามารถช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ได้ราว 200,000 ตันต่อปี

 

ที่มา : Coca-Cola


  • 514
  •  
  •  
  •  
  •