นีลเส็น เผยงบโฆษณา รวบยอด 10 เดือน ทะลุ 1 แสนล้านบาทแล้ว

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

-nielsen-higlight

Nielsen ประเทศไทย เผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบโฆษณาตลอด 10 เดือนของปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2558 พบว่า มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 101,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีเพียง 97,085 ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 4.84%

Nielsen-YTD

โดยงบโฆษณาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ ทีวีอนาล็อก 48,262 ล้านบาท (ลดลง 9.92%) ตามมาด้วยทีวีดิจิทัล 17,609 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 208.28%) และสื่อสิ่งพิมพ์/หนังสือพิมพ์ 10,009 ล้านบาท (ลดลง 6.55%)

สำหรับสื่ออื่นๆ ที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น ได้แก่ วิทยุ 4,589 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.37%) สื่อในโรงภาพยนต์ 4,059 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 16.67%) สื่อนอกบ้าน 3,509 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.79%) สื่อรถประจำทาง 3,683 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 20.60%) และอินเทอร์เน็ต 886 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 14.77%)

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง นอกเหนือจาก Top 3 คือ เคเบิล/ทีวีดาวเทียม 5,068 ล้านบาท (ลดลง 19.22%) นิตยสาร 3,541 ล้านบาท (ลดลง 13.06%) สื่อณ.จุดขาย หรือสื่อในห้างสรรพสินค้า 571 ล้านบาท (ลดลง 63.07%)

งบโฆษณาเฉพาะเดือนตุลาคม 2558

Nielsen-Month
สำหรับงบโฆษณาประจำเดือนตุลาคม 2558 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,235 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 6.21% โดยงบเงินโฆษณาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทีวีอนาล็อก 4,697 ล้านบาท (ลดลง 12.65%) ตามมาด้วยทีวีดิจิตอล 1,821 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 29.79%) และหนังสือพิมพ์ 996 ล้านบาท (ลดลง 17.34%)

ส่วนสื่อที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ได้แก่ เคเบิล/ทีวีดาวเทียม 526 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 4.99%) สื่อในโรงภาพยนต์ 444 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.54%) สื่อนอกบ้าน 349 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 7.06%) สื่อรถประจำทาง 366 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.78%) และสื่ออินเทอร์เน็ต 115 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 13.86%)

ด้านสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วก็มี วิทยุ 522 ล้านบาท (ลดลง 5.09%) นิตยสาร 367 ล้านบาท (ลดลง 17.16%) และสื่อณ.จุดขาย 32 ล้านบาท (ลดลง 85.96%)

10 แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคม 2558

Nielsen-Month-brand
สำหรับแบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในเดือนตุลาคม 2558

1. วาสลีน บอดี้ สกินแคร์ : 95,109,000 บาท
2. น้ำดื่มช้าง : 86,093,000 บาท
3. นมผงดูเม็กซ์ : 85,927,000 บาท
4. เครื่องดื่มโค้ก : 84,162,000 บาท
5. นีเวีย บอดี้ สกินแคร์ : 79,314,000 บาท
6. ดีแทค : 74,186,000 บาท
7. ซิตร้า บอดี้ สกินแคร์ : 72,287,000 บาท
8. สายการบินแอร์ เอเชีย : 70,803,000 บาท
9. โตโยต้า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล : 69,602,000 บาท
10. แชมพูเคลียร์ : 69,198,000 บาท


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE