นีลเส็น เผยงบโฆษณาตลอด 9 เดือนของปีนี้ ทะลุ 9 หมื่นล้านบาทแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-nielsen-higlight

Nielsen ประเทศไทย เผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบโฆษณาตลอด 9 เดือนของปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2558 พบว่า มีมูลค่ารวม 91,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีเพียง 86,170 ล้านบาท

โดยงบโฆษณาส่วนใหญ่จะเทไปที่ ทีวีอนาล็อก 43,565 ล้านบาท (ลดลง 9.61%) ตามมาด้วยทีวีดิจิทัล 15,787 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 226.37%) และอันดับสามคือ เคเบิล/ทีวีดาวเทียม ใช้ไป 4,543 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 5,773 ล้านบาท

สำหรับสื่ออื่นๆ ที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น ได้แก่ วิทยุ 4,066 ล้านบาท สื่อในโรงภาพยนต์ 3,615 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 3,161 ล้านบาท สื่อรถประจำทาง 3,314 ล้านบาท และอินเทอร์เน็ต 770 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ หนังสือพิมพ์ 9,012 ล้านบาท นิตยสาร 3,162 ล้านบาท สื่อณ.จุดขาย หรือสื่อในห้างสรรพสินค้า 539 ล้านบาท

Ad-spend-Jan-Sep-2015

 

งบโฆษณาเฉพาะเดือนกันยายน 2558

สำหรับงบโฆษณาประจำเดือนกันยายน 2558 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,676 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่า 7.56% โดยงบเงินโฆษณาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทีวีอนาล็อก 4,413 ล้านบาท (ลดลง 16.89%) ตามมาด้วยทีวีดิจิตอล 1,642 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 24.11%) และเคเบิล/ทีวีดาวเทียม 511 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2557 ได้แก่ สื่อในโรงภาพยนต์ 401 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 352 ล้านบาท สื่อรถประจำทาง 443 ล้านบาท และสื่ออินเทอร์เน็ต 94 ล้านบาท

ด้านสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ วิทยุ 449 ล้านบาท หนังสือพิมพ์ 955 ล้านบาท นิตยสาร 379 ล้านบาท และสื่อณ.จุดขาย 327 ล้านบาท

Ad-spend-Sep-2015

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •