นีลเส็น เผย 10 แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในเดือนก.ย.58

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

nielsen-higlight

Nielsen ประเทศไทย เผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบโฆษณาสูงสุดในเดือนกันยายน 2558 พบว่า

อันดับ 1 คือ โตโยต้า ใช้งบไปทั้งสิ้น 104,716,000 บาท

อันดับ 2 คือ DTAC ใช้งบไปทั้งสิ้น 82,419,000 บาท

อันดับ 3 คือ Samsung Mobile ใช้งบไปทั้งสิ้น 73,104,000 บาท

อันดับ 4 คือ แบรนด์ซุปไก่สกัด ใช้งบไปทั้งสิ้น 69,554,000 บาท

อันดับ 5 คือ โตโยต้า ปิ๊กอัพ ใช้งบไปทั้งสิ้น 67,928,000 บาท

อันดับ 6 คือ สายการบินแอร์เอเชีย ใช้งบไปทั้งสิ้น 67,483,000 บาท

อันดับ 7 คือ เครื่องดื่มโค้ก ใช้งบไปทั้งสิ้น 61,825,000 บาท

อันดับ 8 คือ พอนด์ ใช้งบไปทั้งสิ้น 61,381,000 บาท

อันดับ 9 คือ ผลิตภัณฑ์ Dove ใช้งบไปทั้งสิ้น 60,959,000 บาท

อันดับ 10 คือ เครื่องดื่มเป๊ปซี่ ใช้งบไปทั้งสิ้น 58,135,000 บาท

top-brand-sep-2015


  •  
  •  
  •  
  •  
  •