นีลเส็น เผยตัวเลขงบโฆษณา 7 เดือน ทีวีดิจิทัลเติบโตต่อเนื่อง

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

nielsen-higlight

Nielsen ประเทศไทย ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบโฆษณา 7 เดือนแรกของปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2558 พบว่า มีมูลค่ารวม 80,781 ล้านบาท โตขึ้น 24.02% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ประกอบด้วย ทีวีอนาล็อก 34,264 ล้านบาท ลดลง 8.14%  เคเบิล/ทีวีดาวเทียม 3,512 ล้านบาท ลดลง 26.37% ทีวีดิจิทัล 21,678 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด อยู่ที่ 1,029% ส่วนวิทยุ 3,124 ล้านบาท โตขึ้น 2.90%

สำหรับกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง หนังสือพิมพ์ 7,023 ล้านบาท ลดลง 2.57% นิตยสาร 2,378 ล้านบาท ลดลง 13.12%

สื่อในโรงภาพยนตร์ 2,785 ล้านบาท เติบโต 20.20% สื่อนอกบ้าน 2,459 ล้าน เติบโต 5.31% สื่อเคลื่อนที่ 2,454 ล้านบาท เติบโต 18.72% สื่อ ณ จุดขาย 475 ล้านบาท ลดลง 50.37% และสื่ออินเตอร์เน็ต 628 ล้านบาท เติบโต 29.22%

งบโฆษณา 7 เดือนแรกปีนี้

 

การงบโฆษณา เฉพาะเดือนกรกฎาคม 2558

ภาพรวมการใช้งบโฆษณาในเดือนกรกฏาคม 2558 มีมูลค่ารวม 11,814 ล้านบาท เติบโตกว่า 17.20%

ประกอบด้วย ทีวีอนาล็อก 5,026 ล้านบาท ลดลง 8.03% จากปีก่อน เคเบิล ทีวีดาวเทียม 558 ล้านบาท โต 5.28% ทีวีดิจิทัล 2,978 ล้านบาท โตจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่า 802 ล้านบาท

วิทยุ 496 ล้านบาท โต 6.21% หนังสือพิมพ์ 1,036 ล้านบาท การเติบโตลดลง 4.87% นิตยสาร 316 ล้านบาท ลดลง 19.39% สื่อในโรงภาพยนตร์ 542 ล้านบาท เติบโต 19.65% สื่อนอกบ้าน 349 ล้านบาท เติบโต 6.73% สื่อเคลื่อนที่ 394 ล้านบาท เติบโต 26.28% สื่อ ณ จุดขาย 28 ล้านบาท ลดลง 83.72% และสื่ออินเตอร์เน็ต 92 ล้านบาท เติบโต 29.58%
งบโฆษณา เฉพาะเดือนกรกฎาคม2558


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •