เงินช็อตไม่ต้องกลัว ‘SCB’ เปิดตัว ‘มีตังค์’ ให้มนุษย์เงินเดือน ‘เบิกค่าจ้างล่วงหน้า’ แก้ปัญหาสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ

  • 53
  •  
  •  
  •  
  •  

สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ’ เป็นประโยคยอดฮิตที่เชื่อว่า เหล่ามนุษย์เงินเดือนหลายต่อหลายคนต่างคุ้นเคย และยิ่งชัดขึ้นจากการที่ SCB ได้สำรวจ Insight ของคนกลุ่มนี้พบว่า 70% ใช้เงินเดือนชนเดือน , 80% เคยกู้เงินนอกระบบ , 88% มียอดเงินกู้น้อยกว่า 15,000 บาท และ 59% ของกลุ่มตัวอย่างระบุปัญหาหนี้สินทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ภาพที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาให้ทาง SCB เปิดตัวบริการ ‘มีตังค์’  ให้ลูกค้า ‘เบิกเงินเดือนล่วงหน้า’ ได้ และเป็นหนึ่งในบริการพิเศษของ SCB Payroll Solution เพื่อแก้ปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ต้องการใช้บริการนี้ทำอย่างไร?

ขั้นแรก ต้องเป็นพนักงานในบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนกับ SCB และไม่ใช่ว่า พนักงานทุกคนในบริษัทนั้น จะสามารถใช้บริการนี้ได้ เพราะพนักงานที่จะใช้มีตังค์ได้นั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติของบริษัทซะก่อน หลักพิจารณา อาทิ จำนวนเงินเดือน , ความรับผิดชอบในการทำงาน และความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น

สำหรับบริการดังกล่าว พนักงาน จะสามารถเบิกเงินได้เท่ากับจำนวนวันที่ได้ทำงานจริงในเดือนนั้น ๆ สูงสุดไม่เกิน 50% ของเงินเดือน หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน หรือตามที่นายจ้างกำหนด และสามารถเบิกเงินได้ 24 ชั่วโมงผ่านฟีเจอร์มีตังค์ ในแอป SCB Easy คิดค่าธรรมเนียมการเบิกเงินล่วงหน้า 1,000 ละ 20 บาท

โดยเงินที่เบิกล่วงหน้าไปนั้น ทาง SCB จะเป็นผู้สำรองจ่ายไปก่อน และจะหักเงินคืนจากเงินเดือนในเดือนถัดไป

อย่างไรก็ตาม ‘มีตังค์’ ยังเป็นบริการที่อยู่ใน Pilot Project  ที่เบื้องต้นได้เริ่มใช้ใน 2 บริษัท ได้แก่  ‘วิลล่า มาร์เก็ท เจพี’ และ ‘อำพลฟูดส์ โพรเซส’

ส่วนจะขยายการใช้งานไปยังบริษัทอื่นหรือไม่ ทางผู้บริหาร SCB บอกว่า ต้องพิจารณาถึงผลตอบรับในหลาย ๆ เรื่อง เช่น พฤติกรรมการใช้เงินเป็นอย่างไร มีวินัยและการวางแผนการใช้เงินไปในทางบวกหรือทางลบ  ฯลฯ

เพราะบริการนี้ ออกมาสำหรับช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ รวมไปถึงตอบสนองนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ(Responsible Lending) ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งหากไปในทางบวก ก็จะดำเนินการขยายต่อไป แต่หากมาในทิศทางลบ อาจมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสม


  • 53
  •  
  •  
  •  
  •