เผย Insight ของคนไทย ตั้งแต่ความพอใจในชีวิต จนถึงการช้อปออนไลน์

  • 56
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-468068674-700

ACORN เผยงานวิจัย Asia MIND Research ที่เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย 11 ประเทศ (จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และไทย) ที่มีอายุตั้งแต่ 15-70 ปี รวมทั้งสิ้น 9,500 คน เฉลี่ย 860 คนต่อประเทศ และกว่า 50% อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้สูงในระดับ A, B และ C

ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าว ได้เก็บข้อมูลเรื่องความแตกต่างทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรมในรูปแบบของ Acorn M.I.N.D Model ซึ่งเป็นแบ่ง 5 Gen ได้แก่ Youth 15-19 ปี, Millennials 20-27 ปี, Gen Y 28-39 ปี, Gen X 40-55 ปี และ Silver Haired 56-70 ปี ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่ข้อมูลของประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

M : Me

• ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป) มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และสัดส่วนมากถึง 51% จากจำนวนประชากรทั้งหมด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ไทยมีสังคมผู้สูงอายุมากที่สุด

• ในแต่ละ Gen จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าค่านิยมร่วมกันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความสัมพันธ์และความผูกพันกันภายในครอบครัวก็ตาม

• Youth เป็นช่วงวัยที่ไร้ความกังวล และมักจะเสาะหาความบันเทิง ความสนุกสนาน จึงทำให้เพื่อนมีความสำคัญกับคนกลุ่มนี้

• Millennial เป็นวัยที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน ชอบทำอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกัน และมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี เป็นกลุ่มที่มีคำพูดติดปากว่า “ไม่มีเวลา” หรือ “เวลาไม่เพียงพอ”

• Gen Y เป็นช่วงวัยที่ชีวิตเริ่มลงตัว ต้องการการเอาใจใส่ดูแล หรือแม้แต่ปรนเปรอตัวเอง

• Gen X เป็นกลุ่มที่มีความเอาจริงเอาจังมากที่สุด มุ่งมั่นและแสวงหาความปลอดภัยในชีวิต พวกเขาจะให้คุณค่ากับครอบครัว และใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเสมอ

• Silver Haired เป็นวัยที่เต็มไปด้วยความสุขุม และเงียบสงบ มีความสุขกับช่วงชีวิตวัยเกษียณและครอบครัว ชอบใช้เวลาไปกับความบันเทิง และติดต่อผู้อื่นผ่าน Social Media ต่างๆ

16832296_10154185702521960_4772943781271177834_n-700

เมื่อถามถึงความสุข และความพอใจในชีวิต ค่าเฉลี่ยของคนเอเชียที่พอใจกับชีวิตอยู่ที่ 52% แต่สำหรับคนไทยมากกว่านั้น เพราะผลวิจัยระบุว่า คนไทยพอใจต่อชีวิตในปัจจุบันมากถึง 66% (รวมทุก Gen) แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง พอใจในทุกแง่มุมชีวิต โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและการเป็นที่รู้จักในสังคม

ในทางกลับกัน เรื่องที่คนไทยรู้สึกไม่พอใจมากที่สุด คือ รูปร่าง และอายุที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง, Gen X และกลุ่มผู้สูงอายุ

I : Influence

• สิ่งหนึ่งที่ทุก Gen มีเหมือนกันคือ การมี “พ่อแม่” เป็นบุคคลต้นแบบ

• นอกจากพ่อแม่แล้ว คนไทยยังมองว่า Steve Jobs และ Billgate เป็นบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

• ในกลุ่ม Youth และ millennial จะมองบุคคลที่อายุน้อยกว่านั้นอย่าง Mark Zuckerberg และ Barrack Obama เป็นบุคคลต้นแบบ

• ในขณะที่ Gen Y, Gen X และ Silver Haired จะเลือกบุคคลต้นแบบที่มีลักษณะโดดเด่นอย่าง David Beckham หรือ Brad Pitt

• ประเด็นที่มีอิทธิพลสำหรับคนไทย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การตัดไม้ทำลายป่า การสูญเสียทรัพยากรแหล่งน้ำ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้านสังคม อาทิ การคอรัปชั่น การค้ามนุษย์ และความยากจน

• เรื่องความกังวล Youth, Millennials และ Gen Y จะกังวลเรื่องความเสมอภาคทางสังคม อาทิ ความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT และเสรีภาพด้านการพูด การแสดงความคิดเห็น ในขณะที่กลุ่มที่มีอายุมากกว่านั้น จะกังวลเรื่องการดูแลสุขภาพ และความขัดแย้งทางศาสนา

N : Now

Gen X และ Silver Haired จะมีกิจกรรมในชีวิตน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ครอบครัวมากกว่า ส่วน Gen ที่อายุน้อยกว่านั้น เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ และมีบทบาททางสังคม โดยเฉพาะ Gen Y ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย คล่องแคล่วมากที่สุดในบรรดา Gen ทั้งหมด

พฤติกรรมการใช้ Social Media

16865203_10154185702331960_1126959126609928904_n-700
คนไทย 100% เข้าถึง Social Media และเมื่อแบ่งตาม Gen ต่างๆ จะเป็นว่ากลุ่ม Silver Haired ใช้ทุกแอปฯ

อย่างที่ทราบกันว่า Social Media เป็นสิ่งที่คนทุก Gen ใช้ ซึ่งคนไทยก็มีอัตราการใช้งานสูง โดยเฉพาะ Gen Y ที่ใช้ Social Media เป็นลำดับต้นๆ ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องในการใช้ชีวิต ตั้งแต่อีเมล ติดต่อสื่อสาร หาความบันเทิงให้ตัวเอง หรือแม้แต่การทำธุรกรรมอออนไลน์

แอปฯ ที่มีสัดส่วนการใช้งานสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่าง LINE ที่เติบโตมากถึง 69% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยกลุ่มที่ขับเคลื่อนให้ LINE เติบโตหลักๆ จะมาจาก Youth, Millennial และ Silver Haired ในขณะที่ Gen X มีสัดส่วนน้อยที่สุด

การซื้อสินค้าออนไลน์

16864391_10154185702351960_2348809842095065932_n-700

เรื่องการซื้อสินค้าออนไลน์ ค่าเฉลี่ยของประชากรในเอเชียมีเพียง 12% เท่านั้น ที่ไม่ได้ซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สำหรับคนไทย 49% ได้ซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ไอเท็มที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ แฟชั่น, เพลง, Skin Care, ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตคือ การซื้อประกันออนไลน์

ทั้งนี้ ช่องทางการชำระเงิน 52% ของคนไทยเลือกจ่ายด้วยเครดิตการ์ด ตามมาด้วย Online Banking และ Online Payment Service ยกเว้น Youth จะชอบชำระเงินสดเมื่อได้รับสินค้า เพราะยังไม่มีบัตรเครดิตของตัวเอง

ปัจจุบันคนไทยเริ่มหันมาใช้ Mobile Wallet บ้างแล้วอยู่ที่ 32% เมื่อเทียบกับภูมิภาคเอเชียอยู่ที่ 22% ประเทศที่ใช้เยอะที่สุดคือ จีน และเกาหลีใต้

16831088_10154185702431960_5321744778570296318_n-700

การซื้อสินค้าออนไลน์เมื่อแบ่งตาม Gen

• Youth, Millennial และ Silver Haired เลือกซื้อความบันเทิงให้ตัวเอง นั่นก็คือ เพลงออนไลน์

• Gen X และ Gen Y เน้นเที่ยว เพราะส่วนใหญ่จะจองทุกอย่างผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะโรงแรม และตั๋วเครื่องบิน

• Silver Haired จะซื้ออาหารเสริม หรือวิตามินผ่านออนไลน์

การใช้บริการแอปฯ เรียกแท็กซี่

• 21% ของประชากรในเอเชีย ใช้บริการแอปฯ เรียกแท็กซี่ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

• 60% ของคนไทยใช้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปฯ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้ใช้ส่วนใหญ่คือ Millennial โดยให้เหตุผลว่าคุ้มค่า สะดวก และบริการดีกว่า

• แอปฯ ที่เลือกใช้ คือ Grab Taxi และ Uber มีสัดส่วนการใช้งานอยู่ที่ 37% และ 26% ตามลำดับ

การเล่นเกมออนไลน์ผ่านมือถือ

41% ของคนไทยเคยเล่นเกมออนไลน์ผ่านมือถือในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มที่เล่นเยอะที่สุดคือ Youth 54% ตามมาด้วย Gen Y 48%, Silver Haired 46% และ Gen X 28% ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของประชากรในเอเชียก็เท่ากับไทยคือ 41%

D : Demand

ผลวิจัยระบุว่า คนไทยให้ความสำคัญกับแหล่งที่มา หรือประเทศผู้ผลิตอย่างมาก โดยเฉพาะ Silver Haired ซึ่งประเทศผู้ผลิตที่คนไทยชื่นชอบคือ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ

16831064_10154185702131960_8091038456054190100_n-700
ประเภทสินค้า และประเทศผู้ผลิตที่คนไทยชื่นชอบ

ยานยนต์ คนไทย 65% กำลังพิจารณาการซื้อรถไฮบริด กลุ่มที่ให้ความสนใจมากที่สุดคือ Millennial

การเดินทาง และการท่องเที่ยว สถานที่ที่คนไทยอยากไปมากที่สุดคือ ประเทศในเอเชีย และยุโรป อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ากลุ่ม Silver Haired ต้องการใช้เวลาอยู่กับครอบครัว พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติ และต้องการความสะดวกสบาย ส่วนกลุ่มอายุน้อย จะท่องเที่ยวในเมืองและเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรมต่างๆ ชอบการผจญภัย

และเมื่อพูดถึงความพอใจของระบบขนส่งในประเทศ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชากรในเอเชียอยู่ที่ 5% และสำหรับคนไทย 2% เพราะต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบความปลอดภัย ความสะอาด และความตรงต่อเวลา


  • 56
  •  
  •  
  •  
  •