เจาะลึกพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยยุคดิจิทัล วางแผน-จอง-จ่าย

  • 64
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-518467858-700

ทุกวันนี้รูปแบบการใช้เงินได้เปลี่ยนไป ผู้บริโภคเริ่มจับเงินน้อยลงทุกวัน เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบาย โดยหันมาใช้ Internet Banking, Mobile Banking, บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตกันมากขึ้น ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็ทำให้เส้นแบ่งระหว่างออนไลน์และออฟไลน์เริ่มจงลง

ซึ่งรูปแบบการใช้เงินนี้ครอบคลุมในหลายๆ เรื่อง ตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการท่องเที่ยว เมื่อไลฟ์ไตล์ของผู้บริโภคไม่เหมือนเดิม ธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้ทัน จากผลวิจัยล่าสุดของ PayPal ที่ได้ทำการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว การค้นหาข้อมูล วางแผน จองทริป และการชำระเงิน

ผลสำรวจพบว่า ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขระบุว่า ในด้านจำนวนผู้เข้าพัก และรายได้จากห้องพัก เพิ่มขึ้น 13% ในปีพ.ศ.2558

• 29% ของธุรกิจท่องเที่ยวในไทยยังไม่มีช่องทางสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสมาร์ทโฟน ในแง่ของการขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยอีก
• 44% ระบุว่า พวกเขาไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอ และธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง
• 41% ไม่สามารถหาโมบายล์โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ได้
• 37%ของธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดมีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นหากจะขยายช่องทาง

ในแง่ของการตอบรับกระแสการเติบโตของการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารไร้สายในยุคนี้ จากการสำรวจพบว่า 71% ของธุรกิจในประเทศไทย มีบริการให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนติดต่อสื่อสารกับแบรนด์ผ่านสามาร์ทโฟนได้ ในทางกลับกัน มีเพียง 50% ของธุรกิจในสิงคโปร์ และ 54%ในมาเลเซีย ที่เปิดให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน

จากรายงานของ PayPal นักท่องเที่ยวกว่า 50% ค้นหาข้อมูลรวมถึงจองทริปผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะมีความคล่องตัว และตัดสินใจเร็ว โดยปัจจัยที่นักท่องเที่ยวยุคดิจิทัลให้ความสำคัญคือ ความปลอดภัย ความเรียบง่าย และความสะดวกรวดเร็ว

ผลสำรวจที่น่าสนใจจาก PayPal อินไซต์: อนาคตการท่องเที่ยวในยุคดิจิตอล (PayPal Insights: The Digital Future of Travel)

นักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ 93% และนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย 95% ระบุว่า เคยทำการจองทริปผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านการวางแผนท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้มีความเชื่อถือและพึ่งพาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์สูงมาก โดย 98% ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 96% ของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ และ 87% ของนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย ระบุว่า พวกเขาศึกษาและค้นหาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์เป็นหลัก เช่น เว็บไซต์ท่องเที่ยว หรือออนไลน์ฟอรั่มต่างๆ เพื่อวางแผนการเดินทาง

การท่องเที่ยวโดยไม่มีการวางแผนกำลังเพิ่มขึ้น

•  54% ของนักท่องเที่ยวที่ได้สำรวจ เมื่อตัดสินใจว่าจะเดินทาง จะทำการจองทริปภายใน 1 สัปดาห์หลังจากตัดสินใจได้ ในขณะที่อีก 38%ของนักท่องเที่ยว จะจองตั๋วล่วงหน้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ก่อนวันเดินทางจริง
•  จากประเทศที่ทำการสำรวจทั้งหมด นักท่องเที่ยวจากจีนเป็นกลุ่มที่มีการท่องเที่ยวแบบกระทันหันมากที่สุด โดย 71% ของนักท่องเที่ยวชาวจีนจะทำการจองทริปภายใน 1 สัปดาห์หลังจากตัดสินใจว่าจะเดินทาง และ 58% ของนักท่องเที่ยวชาวจีน จะจองตั๋วล่วงหน้าไม่เกิน 1 สัปดาห์ก่อนวันเดินทางจริง

การจองทริปกำลังย้ายไปสู่สมาร์ทโฟน

•  เกือบครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ทำการสำรวจ ได้ทำการจองการท่องเที่ยวผ่านสมาร์ทโฟน
•  นักท่องเที่ยวจากจีน มีความต้องการสื่อสารผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนสูงมาก โดย 73% ได้จองการเดินทางผ่านสมาร์ทโฟน
•  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยได้ก้าวล้ำหน้าไปกว่าธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ในแง่ของการอำนวยความสะดวก เพราะกว่า 71% มีการให้บริการผ่านสมาร์ทโฟนแล้ว ในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวในสิงคโปร์เพียง 50% และมาเลเซีย 54% มีการเปิดให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน

ผู้บริโภคต้องการความสะดวก ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ จากผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน

ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ความสำคัญของการสร้างแบรนด์และการขยายธุรกิจไว้เป็นอันดับต้นๆ กุญแจสำคัญที่จะช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ คือ การมอบประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวในยุคนี้ต้องการ และเปิดรับโอกาสจากทุกมุมโลก

รายงานพบว่า นักท่องเที่ยวยุคดิจิตอลในภูมิภาคนี้ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ถ้าไม่ปลอดภัยจริงพวกเขาจะไม่ยอมทำธุรกรรมหรือจ่ายเงินผ่านทางเว็บไซต์เด็ดขาด แบรนด์หรือธุรกิจจึงต้องสร้างความไว้วางใจ ด้วยการ ให้บริการชำระเงินที่เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ รวมถึงมีการเก็บข้อมูลทางการเงินอย่างปลอดภัย

ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน

• ความง่ายและรวดเร็วในการรับชำระเงิน (60%)
• ความง่ายในการลงทะเบียน (53%)
• ความปลอดภัยของการชำระเงิน (43%)
• การมีบริการสนับสนุนที่ดี (42%)
• ความมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ (42%)

ทั้งนี้ ชำระเงินผ่านทางออนไลน์และสมาร์ทโฟน ที่คนไทยรู้จักคือ PayPal Hotel Direct, PayPal Mobile Software Development Kit (SDK), Online Travel Agent Payments (OTA) platform และ PayPal Express Checkout PayPal จะช่วยเชื่อมต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและลูกค้า ด้วยการให้บริการชำระเงินอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกขึ้น

paymentscreens

ล่าสุด PayPal ได้เปิดตัวบริการใหม่ที่มีชื่อว่า PayPal.me ที่จะเข้ามาช่วยให้การทำธุรกกรรมทางการเงินระหว่างบุคคลง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้ขายสามารถครีเอทลิ้งก์หรือ Url ของตัวเอง และแชร์ไปยังลูกค้าได้โดยตรง เช่น paypal.me/xxx ถือเป็นช่องทางในการชำระเงินแบบใหม่ ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมคงที่ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่โอน ยิ่งโอนมากยิ่งถูกลง ศึกษารายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ www.PayPal.me

 


  • 64
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE