เจาะแนวคิดนักการตลาด ต่อการใช้ Social Media ในปีนี้

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

491323049-higlight

แม้จะยังไม่เข้าช่วงกลางปีดีนัก แต่เมื่อดูจากช่วงต้นปี จะพบว่านักการตลาดหลายกลุ่มได้มีการใช้ Social Media ทำตลาดอย่างดุเดือด และเพื่อช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายขึ้น Social Media Examiner จึงได้สำรวจความคิดเห็นจากนักการตลาดกว่า 3,720 คน โดย 61% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจ เป็นนักการตลาด B2C และ 39% เป็นนักการตลาด B2B

จากผลสำรวจ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของนักการตลาด 52% บอกว่า Facebook เป็น Social Media ที่สำคัญที่สุด และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ รองลงมาคือ LinkedIn 21% , Twitter 12% , YouTube 4% ตามลำดับ

most-important-socialmediaexaminer-260515

Social Media ใดที่นักการตลาด B2B และ B2C ใช้งานมากที่สุด

นอกจากจะมีประสิทธิมากที่สุดแล้ว Facebook ยังเป็นแพลตฟอร์มที่การใช้งานมากที่สุดอีกด้วย สูงถึง 93% ของผู้ตอบแบบสอบถาม พวกเขาต่างก็ใช้ Facebook ในการดำเนินธุรกิจ รองลงมาคือ Twitter 73% และ LinkedIn 71%

most-used-socialmediaexaminer-260515

Social Media ให้ประโยชน์ในด้านในมากที่สุด

90% บอกว่า ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ, 77% บอกว่าช่วยเพิ่ม Traffic ในการเข้าเว็บไซต์ และ 69% บอกว่า ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า รวมถึงการสร้างความจงรักภัคดีต่อแบรนด์

benefits-socialmediaexaminer-260515

 

นักการตลาดส่วนใหญ่ต้องการเรียนรู้ Social Media ใดเพิ่มเติม

66% บอกว่า พวกเขาต้องการพัฒนาทักษะการใช้ Facebook เพิ่มเติมในอนาคต และ 62% ต้องการเรียนรู้การใช้ LinkedIn เพิ่มเติม ตามมาด้วย Google+, Twitter+, YouTube ฯลฯ

learn-socialmediaexaminer-260515 (1)

 

แหล่งที่มา

 


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •