103.58.148.118

Posts by Tag: business»

Exclusive

5 วิธีการใช้ประโยชน์จากการเป็นธุรกิจท้องถิ่นผ่าน Social Media
Aug 17, 2018 Ξ No Comments

5 วิธีการใช้ประโยชน์จากการเป็นธุรกิจท้องถิ่นผ่าน Social Media

posted by

ธุรกิจท้องถิ่นนั้นเป็นไปได้ยากมากที่จะแข่งกับธุรกิจยักษ์ใหญ่ แต่ถ้ามองให้ดีธุรกิจท้องถิ่นยังมีข้อได้เปรียบมากมายของตัวเองที่สามารถเอามาใช้ผ่าน Social Media ได้

Exclusive

6 มาตรวัดที่ควรมาใช้วัดการทำ Facebook ในตอนนี้
Aug 16, 2018 Ξ No Comments

6 มาตรวัดที่ควรมาใช้วัดการทำ Facebook ในตอนนี้

posted by

การทำ Facebook Marketing ในยุคนี้จะมาใช้วิธีการวัดเก่า ๆ นั้นไม่ได้แล้ว ต้องมีการวัดแบบใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนไปของ Platform Facebook นี้

Exclusive

5 ขั้นเคล็ดลับในการทำ Research เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี
Jul 30, 2018 Ξ No Comments

5 ขั้นเคล็ดลับในการทำ Research เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี

posted by

การทำการตลาดที่ดีและประสบผลสำเร็จนั้นมักมาจากการเตรียมข้อมูลวิจัยที่ดี ซึ่งกระบวนการวิจัยที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีความเข้าใจอย่างมาก

Exclusive

7 เทรนด์น่าสนใจใน Social Media ตอนนี้
Jul 29, 2018 Ξ No Comments

7 เทรนด์น่าสนใจใน Social Media ตอนนี้

posted by

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไป ทำให้การบริโภคสื่อและการใช้สื่อนี้เปลี่ยนไปด้วย ทำให้นักการตลาดต้องเตรียมรับมือเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในตอนนี้

Exclusive

มารู้จัก Whitepaper และวิธีทำ Whitepaper กัน
Jul 27, 2018 Ξ No Comments

มารู้จัก Whitepaper และวิธีทำ Whitepaper กัน

posted by

การทำ Whitepaper นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างมากในการทำ Content Marketing ในระดับ B2B หรือ B2C ที่ต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเยอะ ๆ เพื่อที่สร้างลูกค้าขึ้นมา

Exclusive

5 ขั้นสำคัญในการวาง Content Strategy
Jul 26, 2018 Ξ No Comments

5 ขั้นสำคัญในการวาง Content Strategy

posted by

การทำ Content ให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในอดีต แต่ต้องมีการวางแผนที่ดีและเข้าใจในส่วนประกอบที่กำลังทำเพื่อให้ Content นั้นออกมาดี

Exclusive

5 เครื่องมือในการช่วยออกไอเดียสำหรับคนทำ Content
Jul 25, 2018 Ξ No Comments

5 เครื่องมือในการช่วยออกไอเดียสำหรับคนทำ Content

posted by

การทำ Content นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้มีความสม่ำเสมอหรือเจอเรื่องราวดี ๆ ที่โดนใจทุกคน ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยออกไอเดียในการทำ content นั้นจึงสำคัญมาก

Exclusive

4 เคล็ดลับในการทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในการทำ Digital Marketing
Jul 24, 2018 Ξ No Comments

4 เคล็ดลับในการทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในการทำ Digital Marketing

posted by

การพัฒนาตัวเองนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะการแข่งขันที่สูงและการเปลี่ยนไปในบริบทของสังคม ทำให้คนไหนที่สามารถมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองได้ย่อมจะไปได้ไกลกว่า

Exclusive

วิทยาศาสตร์ของการแชร์ จาก slide.ly
Jul 24, 2018 Ξ No Comments

วิทยาศาสตร์ของการแชร์ จาก slide.ly

posted by

การเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของการทำ Social Media นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการที่จะสร้างการพัฒนาในการทำ Content ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือทำให้ถูกใจคนรับสาร

Exclusive

4 วิธี marketing tactics ที่เอามาใช้กับการทำเว็บได้
Jul 23, 2018 Ξ No Comments

4 วิธี marketing tactics ที่เอามาใช้กับการทำเว็บได้

posted by

การทำเว็บไซต์นั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำการตลาดในปัจจุบัน เพราะสามารถสร้างการขายสินค้าและบริการได้อย่างดี ถ้ารู้จักการวางกลยุทธ์และการลงมือที่ถูกต้องออกมา

Exclusive

4 Certificate ที่ไม่ต้องเสียเงินสำหรับคนอยากเป็น Digital Marketer
Jul 20, 2018 Ξ No Comments

4 Certificate ที่ไม่ต้องเสียเงินสำหรับคนอยากเป็น Digital Marketer

posted by

สำหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองในการเป็น Digital Marketing หลายคนก็เลือกไปเสียเงินลงเรียน ซึ่งที่จริงแล้วสามารถเรียนได้ฟรีพร้อมได้ประกาศนียบัตรอีกด้วย

Exclusive

7 วิธีเบื้องต้นในการนำเสนองานให้ดีออกมา
Jul 19, 2018 Ξ No Comments

7 วิธีเบื้องต้นในการนำเสนองานให้ดีออกมา

posted by

การนำเสนอได้นั้นนับว่าเป็นทักษะสำคัญอย่างมากของนักการตลาดนอกจากทักษะความรู้ในด้านการตลาด ที่ต้องใช้ทำงาน เพื่อให้สามารถนำเสนอได้อย่างดีลองมาฝึกฝนด้วย 7 วิธีนี้กัน

Recent Posts

Facebook