6 เครื่องมือ Digital Marketing ที่นักการตลาดควรใช้

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

การทำการตลาดในยุคนี้นั้นจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเพราะด้วยข้อมูลที่แม่นยำนี้ทำให้สามารถวางแผน วางกลยุทธ์ต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำสร้างประสิทธิภาพที่ดีสำหรับการตลาดได้ซึ่ง Philip Kotler ยังได้บอกไว้ว่า “Marketing is becoming a battle based on information than on sales power” ดังนั้นการมีเครื่องมือที่ดีในการช่วยค้นคว้าหาข้อมูลนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ซึ่งกระบวนการการแรกของการทำการตลาดทุกครั้งคือการวิจัยทางการตลาดหรือการศึกษาทางการตลาด เข้าใจว่าสภาพตลาดนั้นเป็นอย่างไร หรือคู่แข่งเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร และอะไรคือปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายนั้นอยากให้เข้าไปแก้ไขขึ้นมา ช่องทางสื่อสารหรือวิธีการสื่อสารแบบไหนที่จะดีที่สุด ด้วยการเก็บข้อมูลนี้จะทำให้สามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงของการทำการตลาดขึ้นมาได้ และทำให้วางแผนในการที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามานั้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเครื่องมือที่เหมาะกับการทำการหาข้อมูลทางการตลาดนั้นมี 3 ตัวที่สามารถเข้าไปลองใช้ได้เลย นั้นคือ 

1. Google Trends  ที่สามารถบอกได้ว่าผู้คนกำลังมองหาอะไรเฉพาะใน Google หรือ Youtube กัน ด้วยการใช้ Google Trends นี้จะสามารถรู้ได้ว่าคำค้นหามีการเติบโตในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไร และมีการสืบค้นไปยังคำอื่น ๆ อย่างไร ผลการค้นหาใกล้เคียงกัน หรือความสนใจเพิ่มเติมเป็นอย่างไรได้ ทั้งหมดนี้สามารถเอามาทำความเข้าใจได้ว่า ผู้คนที่ค้นหาแต่ละคำกำลังมีความต้องการและมีความสนใจแบบไหนอยู่

2. Similarweb  เป็นเครื่องมือที่ทำให้นักการตลาดนั้นสามารถเข้าไปสืบข้อมูลคู่แข่งได้อย่างดี ด้วยการสามารถรู้ข้อมูลว่าใช้เงินกับโฆษณาอย่างไร มี SEO ที่ดีไหมในเว็บไซต์คู่แข่ง มีคนพูดถึงเว็บไซต์คู่แข่งมากน้อยแค่ไหน และข้อมูลอื่น ๆ ด้วยข้อมูลนี้ทำให้นักการตลาดมาสร้างความเข้าใจว่า กลยุทธ์ที่คู่แข่งกำลังทำอยู่นั้นเป็นอย่างไร แลได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอีกด้วย

3. Statista เป็นเครืองมือที่ดีอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดภาพรวมทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร ด้วยเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลทางสถิติมาให้ และทำนายอนาคตให้ด้วยว่าน่าจะมีแนวโน้มทางข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรต่อไป นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ให้ฟรีอย่าง Infographics  และถ้าคุณจ่ายเงินเพิ่มก็สามารถได้ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ เช่น personalization, account based marketing และ video marketing ที่เกิดขึ้นในตอนนี้

ทั้งนี้เมื่อกระบวนการค้นคว้าหาข้อมูลจนถึงวางแผนและลงมือทำไปแล้วการวัดวิเคราะห์ผลเบื้องต้นว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นอย่างไรนั้นคือกระบวนการที่สำคัญเพราะด้วยการวิเคราะห์ทางธุรกิจกับผลทางกิจกรรมทางการตลาดที่ทำไปจะสามารถทำให้วางแผนได้ต่อไปว่าจะจัดการลูกค้าต่อไปอย่างไรเพราะในยุคนี้ลูกค้านั้นไม่ได้มีความเหมือนกันในความต้องการและต้องการประสบการณ์ที่เฉพาะในแต่ละคนขึ้นมา 

ดังนั้นนักการตลาดต้องมีเครื่องมือที่สามารถจัดกลุ่มเป้าหมายได้และทำให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ลึกถึงระดับจิตวิทยาขึ้นมาว่าลูกค้าแต่ละคนนั้นมีความชอบหรือมี insight อะไรบ้างพร้อมกับมีพฤติกรรมที่ตอบสนองในช่องทางของแบรนด์แต่ละช่องทางต่างๆอย่างไรซึ่งในขั้นตอนวิเคราะห์ทางธุรกิจนี้ก็มี 3 เครื่องมือที่ให้สามารถใช้งานได้ทันทีนั้นคือ 

1. Google Analytics  เป็นเครื่องมือที่ดีในการวัดผลทางเว็บไซต์ ที่จะทำให้สามารถเข้าใจว่ากลุ่มคนที่เข้ามายังเว็บไซต์นั้นมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร มีประสบการณ์บนเว็บไซต์นั้นดีไหม และมีความสนใจหรือไม่สนใจอะไรบนเว็บไซต์ เครื่องมือนี้สามารถนำมาใช้ทำ segments หรือดูว่าคนมีพฤติกรรมอย่างไรที่สอดคล้องกันบนเว็บไซต์อีกด้วย ทำให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสการขายได้มากขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา 

2. Google Forms ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลทำไมไม่ลองทำแบบสอบถามไปเลยที่จะทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการหรือสอถบามคำถามที่คุณอยากรู้เฉพาะได้ผ่าน Google Forms ซึ่งด้วยเครื่องมือนี้จะทำให้คุณออกแบบแบบสอบถามแบบง่ายๆที่ไม่ได้มีความซับซ้อนได้และส่งให้กลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากถามเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อไปได้ด้วย 

3. Salesforce คุณอยากดูแลและรักษาลูกค้าเอาไว้ หรือทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการซื้อของแบรนด์ได้ดีต่อเนื่อง การทำ CRM นั้นคือคำตอบในการที่จะเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณเองไว้ ด้วยการใช้งาน Salesforce  ที่จะสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้  เชื่อมต่อกับการขาย และการทำ CRM ต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าคุณสามารถซื้อของได้เพิ่ม หรือส่งสิทธิพิเศษที่เหมาะกับแต่ละคนไปให้ก็ได้ 

ทั้งนี้เครื่องมือทั้งหมดนั้นจะทำงานได้อย่างดีถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรจากการทำการตลาดและการใช้เครื่องมือต่างๆด้วยการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะทำให้คุณรู้ว่าจะต้องเก็บข้อมูลอะไรและวัดผลที่ถูกต้องอย่างไรต่อไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการทำการตลาดออกมา


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ