5 สัญญาณบ่งชี้ว่าคุณต้อง Rebranding

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

การสร้างแบรนด์นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเพราะแบรนด์นั้นเป็นหัวใจหลักของการทำการตลาดและธุรกิจเลยทีเดียวซึ่งตัวแบรนด์นั้นประกอบด้วยส่วนประกอบแบรนด์มากมายไม่ว่าจะเป็นคุณค่าของแบรนด์คุณลักษณะของแบรนด์บุคลิกภาพแบรนด์ตัวตนของแบรนด์จนถึง Architype ของแบรนด์ขึ้นมาส่วนประกอบเหล่านี้สร้างมาเพื่อทำให้แบรนด์นั้นมีตัวตนมีภาพที่ผู้บริโภคจะได้เข้าใจว่าถ้าแบรนด์เป็นคนจะเป็นคนเแบบไหนมีนิสัยอย่างไรและชอบพูดคุยอย่างไรแต่โชคร้ายว่าแบรนด์นั้นก็เหมือนคนเช่นกันด้วยการที่มีช่วงเวลาที่จะต้องตายหรือแก่ตัวลงหรือคนไม่สนใจทำให้แบรนด์นั้นต้องหาทางที่จะมีช่วงเวลาที่กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง 

กระบวนการทำ Rebranding นั้นก็เป็นเหมือนกระบวนการชุบชีวิตแบรนด์ที่ดูเก่าดูแก่เชื่อมไม่ติดกับยุคสมัยในปัจจุบันให้มีภาพลักษณ์ใหม่ตรงกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งกระบวกนารทำ Rebranding นี้ก็เป็นการปรับภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันขึ้นมาซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าแบรนด์คุณที่เก่าแก่อาจจะต้องการ Rebranding เพราะการ Rebranding ที่ไม่ดีอาจจะทำให้แบรนด์พังได้ตัวอย่างเช่น GAP ที่ Rebranding ออกมาแล้วคนต่อต้านแบรนด์ที่ต้องการจะต้อง Rebranding ต้องมี 5 สัญญาณนี้ 

1. ภาพลักษณ์ไม่มีคนสนใจหรือเลือนหายไปตามกาลเวลา : นี้เป็นปัจจัยแรกๆเลยของการ Rebranding เพราะภาพลักษณ์ของคุณไม่มีอยู่ในความทรงจำหรือแบรนด์คุณตกรุ่นไปตามยุคสมัยไม่มีคนนิยมอีกต่อไปเพราะด้วยการที่กระแสนั้นเปลี่ยนอย่างรวดเร็วความต้องการและ Generation พฤติกรรมใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นใหม่มากๆทำให้สิ่งที่แบรนด์คุณเคยมีมาในอดีตนั้นไม่เหมาะกับปัจจุบันแล้วและทำให้คนนั้นไม่เลือกใช้สินค้าและบริการของคุณอีกต่อไปเพราะด้วยการมีภาพลักษณ์เก่าทำให้ผู้บริโภคจะรู้สึกว่าการใช้แบรนด์ที่เก่าจะดูเชยหรือดูไม่ทันสมัยดังนั้นการ Rebrand เพื่อทำภาพลักษณ์ให้ดูเด็กขึ้นหรือดูทันสมัยโดยยังคงคุณค่าของสิ่งเก่าๆไว้จึงช่วยแบรนด์ได้ขึ้นมา 

2. กลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมากที่เป็นผลมาจากข้อ 1 คือการที่กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนในที่นี้อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายหนึ่งไปยังอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งแต่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุเดิมแต่กาลเวลาเปลี่ยน Generation เปลี่ยนทำให้ทัศนะคติของกลุ่มเป้าหมายนั้นเปลี่ยนไปมากทำให้แบรนด์นั้นต้องรีบปรับตัวหรือรีบเปลี่ยนแบรนด์ตามก่อนที่จะไม่เหลือกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างเช่นแบรนด์ที่เคยจับกลุ่ม 25-35 ปีแต่อยู่มาถึง 40 ปีกลุ่มเป้าหมายเก่าอายุ 65-75 ปีกันหมดแล้วทำให้คุณขาดการเชื่อมต่อกับกลุ่ม 25-35 ปีในปัจจุบันดังนั้นการ Rebranding จึงจำเป็นอย่างมากที่จะเข้ามาจับกลุ่มเป้าหมายนี้ซึ่งรวมทั้งการที่คุณอยากจะเปลี่ยน target ใหม่ทั้งหมดการ Rebranding นั้นก็จำเป็นขึ้นมา

3. กระแสโลกที่ Disruption คุณด้วยการที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระแสต่างๆเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและกระแส Disruption เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างมากทำให้แบรนด์นั้นอาจจะล้มหรือหายไปจากตลาดได้ถ้าไม่เกิดการปรับตัวให้ทันต่อกระแสที่เกิดขึ้นมากระบวนการ Rebranding เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้แบรนด์นั้นปกป้องตัวเองต่อภัยคุกคามนี้ได้หรือต่อต้านคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาในตลาดที่สดใหม่กว่าแบรนด์คุณได้ขึ้นได้ด้วยการ Rebranding นี้จะทำให้คุณสร้างข้อแตกต่างใหม่ออกจากคู่แข่งหรือคลื่นลูกใหม่และตลาดที่เปลี่ยนไปจากกระแส Disruption  ทำให้คุณโลดแล่นอยู่ในตลาดต่อไปได้ 

4. มุมมองของแบรนด์นั้นเปลี่ยนไปการ Rebranding ที่เกิดขึ้นอีกสาเหตุหนึ่งคือการที่มีมุมมองของแบรนด์ที่เปลี่ยนไปหรือวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปของแบรนด์ซึ่งอาจจะเกิดจากวิศัยทัศน์ของของผู้บริหารที่เปลี่ยนไปหรือการเปลี่ยนทีมบริหารใหม่ก็ทำให้เกิดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการทำแบรนด์เช่นกันเช่นการที่ผู้บริหารอยากรักษาสิ่งแวดล้อมก็ทำให้แบรนด์อาจจะต้อง Rebranding ตัวเองให้ตรงกับส่ิงที่ธุรกิจที่ตัวเองกำลังเดินหน้าต่อไปภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็จะต้องดูเรียบง่ายมีสีเขียวมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนบุคลิกของแบรนด์เป็นคนที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมทันที

5. ทำแบรนด์มาไม่ดีจนต้อง Rebranding ใหม่กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆกับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และไม่ได้มีงบประมาณในการทำแบรนด์ทำธุรกิจและสร้างแบรนด์มาเองหรือธุรกิจใหญ่ที่ขายเองได้จนไม่ได้เห็นความสำคัญของแบรนด์จนเมื่อแบรนด์เติบใหญ่ขึ้นแบรนด์ที่เคยมีนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีได้ไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคเห็นภาพแบรนด์ซึ่งนี้ก็จุดที่ต้องทำแบรนด์ขึนมาเพื่อให้เห็นถึงความมืออาชีพหรือทำให้ดูว่ามีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือขึ้นมา 

แบรนด์ที่ออกแบบมาอย่างดีความเป็นแบรนด์นั้นจะอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือสามารถปรับตัวตามกระแสที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องลองดูแบรนด์อย่าง Nike ที่แทบไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ช่วงเวลาที่สร้างแบรนด์มาจนถึงปัจจุบันดังนั้นการวางแผนที่ดีในการทำแบรนด์จึงเป็นเรื่องสำคัญ


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ