Transmedia Storytelling รูปแบบ Content Marketing ผ่าน Multi Platform

  • 35
  •  
  •  
  •  
  •  

ในบรรดาการทำ Content  Marketing ในการเล่าเรื่องหรือรูปแบบที่เรียกว่า Storytelling นั้น คงไม่มีใครที่เชี่ยวชาญไปกว่าคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์ภาพยนตร์ ละคร หรือซีรีย์ต่างๆ  มากมายให้คนชมกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใน Hollywood ที่สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย และบางเรื่องนั้นมีรูปแบบเรื่องที่ใหญ่มากจนไม่สามารถเล่าของทุกตัวละครให้จบภายในเรื่องเดียวได้ แต่ต้องหาทางเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ชมนั้นเข้าใจได้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร รูปแบบ Transmedia Storytelling จึงเกิดขึ้น

What-is-Transmedia-Storytelling

โลกของ Comic หรือรูปแบบภาพยนต์และซีรีย์ใน Hollywood นั้นมีมักมีเรื่องราวตัวละครที่ซับซ้อน หรือมีเรื่องราวต่าง ๆ ที่ใหญ่มาก ดังเช่นตัวอย่างของ Marvel ที่มีตัวละครมากมายและแต่ละตัวละครต้องมีเรื่องราวของตัวเองที่จะมาเล่าความเป็นมา หรือเล่าว่ามีเรื่องราวอย่างไร ในระหว่างเรื่องหลักเล่นอยู่ นอกจากนี้ยังมีโลกต่าง ๆ ที่ทับซ้อนกันไปมามากมาย แต่ละโลกก็มีความเป็นไปของตัวเอง ซึ่งในระบบของ Comic นั้นเรียกว่าระบบ Universe หรือจักรวาล นั้นเอง ด้วยการสร้างการเล่าเรื่องต่าง ๆ นี้ทำให้ผู้ชมนั้นสามารถรับประสบการณ์และการเติบโตของตัวละครอื่น ๆ ได้ ไม่เฉพาะของตัวเอกหลักเท่านั้นเอง ทำให้เกิดความเติมเต็มทางการเล่าเรื่องได้ ซึ่งการเล่าเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องในรูปแบบ Platform อื่น ๆ ไม่ได้เฉพาะผ่าน Platform หลักของตัวเองที่ทำมาเท่านั้น โดยนี่เรียกว่า Transmedia Storytelling

Transmedia-Storytelling-for-Brand

Transmedia Storytelling นั้นอาจจะเรียกได้หลายชื่อไม่ว่าจะเป็น transmedia narrative หรือ multiplatform storytelling, cross-media seriality เป็นเทคนิคการเล่าเรื่องแบบหนึ่งในการเล่าเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเนื้อหาได้อรรถรสเพิ่มขึ้นจากตัวละครอื่น ๆ หรือเรื่องราวคู่ขนานต่าง ๆ ผ่าน Platfrom อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปอยู่ใน หนังสือ, เกมส์, การ์ตูน, ซีรีย์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ วัตถุประสงค์ของการทำ Transmedia Storytelling นอกจากการที่ทำเพื่อเล่าเรื่องราวให้ครบหรือสร้างเรื่องราวใหญ่ขึ้นแล้ว ยังเป็นการขยายฐานผู้ชมให้เพิ่มขึ้น ตาม Platform ต่าง ๆ ที่ผู้ชมฐานอื่น ๆ ที่สนใจ

think_matrix

รูปแบบการเล่าเรื่องแบบนี้เริ่มเป็นที่นิยมมานาน มาตั้งแต่ทศวรรษที่  1960 ในการเล่าเรื่องในนวนิยายต่าง ๆ และพัฒนามาเป็นการเล่าเรื่องผ่านสื่อต่าง ๆ ในทศวรรษที่ 1970-1980 และในทศวรรษที่ 1990 นั้นรูปแบบการเล่าเรื่อง Transmedia Storytelling ก็เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่นในภาพยนตร์ Matrix ที่มีเรื่องราวที่ซับซ้อน และมีความเป็นมาของเรื่องราวต่าง ๆ มากมายจนต้องทำเรื่องราวความเป็นมาผ่าน Animatrix, เรื่องราวของตัวละครรองผ่านเกมส์ และเรื่องราวตัวหลักผ่านภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการเล่าเรื่องความเป็นมาอื่น ๆ เพื่อสร้างกระแสก่อนที่ภาพยนต์จะเข้าโรงภาพยนต์ได้ เช่นดังภาพยนต์เรื่อง Inception ที่เล่าเรื่องราวของตัวหลักในความเป็นมาผ่านเรื่องราวของการ์ตูน และยังใช้สร้างการโปรโมทอย่างต่อเนื่องในสื่อที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ ดังเช่นเช่นภาพยนต์เรื่อง Interstellar ที่มาเรื่องของนักบินอวกาศข้ามดวงดาวในโครงการแรกผ่านนิตยสาร Wired ที่ผู้อ่านนิตยสารนี้เป็นกลุ่มผู้อ่านรุ่นใหม่ ๆ การเล่าเรื่องแบบ Transmedia Storytelling ยังสามารถเอามาผสานกับการทำ Campaign ต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะการทำ Campaign ในรูปแบบ ARG หรือ Alternate reality games ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมหรือเกมส์ที่ให้ผู้บริโภคสามารถมาเล่นในโลกจริงและมีประสบการณ์ไปกับภาพยนตร์หรือเนื้อหานั้นได้ ตัวอย่างเช่นตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight หรือ Batman ฉบับ Christopher Nolan ที่ใช้ ARG มาโปรโมทภาพยนต์ก่อนที่จะทำการฉายให้คนที่สนใจร่วมไขคดีและเลือกว่าจะอยู่ฝั่ง Batman หรือ Joker จนสามารถรวมคนเล่นและสร้างกระแสได้มากมายจนนำคนไปดูการเปิดตัวของตัวอย่างภาพยนต์ได้

httpv://www.youtube.com/watch?v=jRCtt5I3RlQ

การเล่าเรื่องแบบ Transmedia Storytelling สามารถทำให้ผู้บริโภคนั้นรับสื่อต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและสามารถสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมผ่านสื่ออื่น ๆ ที่สนใจได้ หรือสามารถให้คนที่สนใจสื่ออื่น ๆ มารับชมเรื่องราวของที่ต้องการนำเสนอได้ ซึ่งนอกจากการใช้กับภาพยนต์แล้วการนำมาใช้กับสื่อทางการตลาดที่เป็นรูปแบบ Content Marketing นั้นก็ยังสามารถนำมาใช้ได้เพิ่มเติม ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีหลาย ๆ แบรนด์นั้นได้ทำการเล่าเรื่องแบบ Transmedia Storytelling มาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็น UOB หรือ Samsung เองก็เช่นกัน แต่การทำเรื่องราวนั้นยังไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องผ่าน Multi Platform ที่ให้เกิดความหลากหลายไป ในงาน SpikesAsia ก็มีงาน Campaign ที่เป็น Transmedia Storytelling ที่สร้างเรื่องราวระหว่างเรื่องจริงและเรื่องแต่งของ Campaign TV5 ของประเทศฟิลิปปินส์ ที่สร้างเรื่องราวโลกเสมือนกับโลกจริงขึ้นมา สร้างการน่าติดตามให้กับคนทั่วไปและสามารถสร้างฐานผู้ชมให้มากขึ้นได้

httpv://youtu.be/jBKBqVI3Fw4

เรื่องราวของการทำ Content ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบให้สามารถสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมกับผู้บริโภค อย่างไรก็ตามการสร้างเนื้อหาในรูปแบบ Transmedia Storytelling นั้น เนื้อเรื่องรองต่าง ๆ ต้องมีความแข็งแรงที่จะเล่า และมีรูปแบบที่จะเล่าให้เหมาะกับ Platform นั้น พร้อมยังต้องสามารถสื่อสารหรือเชื่อมโยงกับมาเนื้อหาหลักได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รูปแบบการเล่าเรื่องแบบ Transmedia Storytelling นั้นเป็นรูปแบบที่น่าสนใจและสามารถสร้างเรื่องราวประสบการณ์ได้อย่างมากมาย


  • 35
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ