ก.ล.ต. ให้ข้อมูลกรณีบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC) ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ตามที่บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) จาก “A” เป็น “BBB-” ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดของ investment grade โดย


  •  
  •  
  •  
  •  
  •