Social Networking หนุนโฆษณาออนไลน์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Social Networking เป็นเทรนด์ที่ร้อนแรงอย่างมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นเรื่องที่นักการตลาดทุกคนอดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึง และนำมาพิจารณาว่าจะใช้งานอย่างไรให้เหมาะกับสินค้าและบริการของตัวเองได้บ้าง เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์การตลาดสุดฮอตของยุคนี้ รวมทั้งมีการคาดการณ์อย่างต่อเนื่องว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โฆษณาออนไลน์เติบโตอย่างน่าจับตาในปีนี้

โฆษณาออนไลน์ตัวเลขโตน้อยแต่กระแสคึกคัก

การสื่อสารผ่านเครือข่ายชุมชนออนไลน์ได้รับการตอบรับมากขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกับโฆษณาออนไลน์ที่ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้มาติดๆ เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ของการโฆษณา จากการสำรวจเกี่ยวกับความคิดเห็นในการสื่อสารยุคใหม่ พบว่า 1 ใน 3 ของผู้บริโภคให้ความสนใจสื่อคอมพิวเตอร์มากที่สุด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, เม.ย. 2551)

ทำให้โฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์ต่างๆ แม้จะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่เพิ่งจะเริ่มมีการคาดการณ์งบโฆษณาบนออนไลน์กันอย่างจริงจังในปีนี้ว่า จะมีส่วนแบ่งอย่างน้อย 1-3% ของมูลค่างบโฆษณาโดยรวม แม้จะเป็นตัวเลขเล็กน้อย แต่ถ้าเทียบกับงบประมาณที่นำมากระจายลงบนโฆษณาออนไลน์ ก็ถือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยที่ทำให้โฆษณาบนออนไลน์คึกคักขึ้นมาทันที

80,000-90,000 ล้านบาท งบโฆษณารวมของไทย ปี 2550

 • 2-3% อัตราเติบโตของงบโฆษณาในปี 2551
 • 2-3% คาดการณ์ส่วนแบ่งงบโฆษณาออนไลน์ของปี 2551 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
 • 1% คาดการณ์ส่วนแบ่งงบโฆษณาออนไลน์ของปี 2551 (เอซี นีลเส็น)

ขณะที่ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา เป็นต้น มีสัดส่วนของโฆษณาออนไลน์ประมาณ 8-10% เมื่อเทียบกับงบโฆษณาโดยรวม

สมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์โตต่อเนื่อง

ปี 2550 มีจำนวนสมาชิกของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลกประมาณ 506 ล้านราย คิดเป็นอัตราการขยายตัว 36%

คาดว่าในประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ประมาณ 5 ล้านราย โดยเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้สูงสุดประมาณ 1 ล้านราย

โฆษณาออนไลน์กระจุกตัวในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (เม.ย.2551) คาดการณ์ว่า การเติบโตของสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการตลาดโฆษณาออนไลน์ ดังจะได้จากการเติบโตกว่าเท่าตัวของมูลค่าตลาดโฆษณาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย จากปี 2549-2550 และมีโฆษณาจำนวนไม่น้อยจะกระจายอยู่ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นประเภทเว็บไซต์ที่คนไทยนิยมเป็นอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน

 • 9% มูลค่าโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมจากโฆษณาออนไลน์ทั้งระบบ ในปี 2549
 • 20% มูลค่าโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมจากโฆษณาออนไลน์ทั้งระบบ ในปี 2550
 • 50% คาดการณ์มูลค่าโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมจากโฆษณาออนไลน์ทั้งระบบในปี 2551

18-24 ปี ประชากรกลุ่มใหญ่สุดของสังคมออนไลน์

กลุ่มประชากรในช่วงอายุ 18-24 ปี เป็นกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใหญ่สุด โดยมีสัดส่วนถึง 42%

การโฆษณาส่วนใหญ่จึงมาในรูปแบบการสร้างกระแสนิยมในตัวตราสินค้าของกลุ่มสินค้าที่มีกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มสินค้าที่นิยมโฆษณาในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมมากที่สุด ได้แก่

 1. กลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
 2. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 3. บริการด้านบันเทิงและท่องเที่ยว
 4. บริการบัตรเครดิต

โฆษณาออนไลน์นิยมซื้อผ่านเอเยนซี่

 • 70% ของผู้ประกอบการเลือกใช้วิธีการซื้อสื่อผ่านเอเยนซี่โฆษณา
 • 30% ซื้อสื่อโดยตรงผ่านเว็บที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์

เอเยนซี่ปรับตัวรับกระแสโฆษณาออนไลน์

สาเหตุหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาเอเยนซี่ เนื่องจากขาดความเข้าใจในการใช้ช่องทางโฆษณาออนไลน์ ทำให้เอเยนซี่บางรายซึ่งไม่มีการนำเสนอช่องทางดังกล่าวแก่เจ้าของสินค้า ปัจจุบันก็เริ่มหันมาความสำคัญกับการโฆษณาออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • 50% จำนวนเอเยนซี่ที่มีแผนกทำโฆษณาออนไลน์ของตัวเองในปี 2550
 • 60-70% จำนวนเอเยนซี่ที่จะมีแผนกทำโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้นในปี 2551

ประโยชน์ของโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมจะเป็นช่องทางสร้างโอกาสสำคัญในการเติบโตของโฆษณาออนไลน์ โดยมีจุดแข็ง ดังนี้

 • สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตามลักษณะของกลุ่มเครือข่ายสังคมที่หลากหลายและซับซ้อน
 • เป็นการโฆษณาโดยใช้พลังทางเครือข่ายสังคม ซึ่งเป็นลักษณะการบอกต่อปากต่อปาก (Words of Mouth) โดยจะสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ผ่านการบอกเล่าของสมาชิกในเครือข่ายสังคม ทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกถูกบังคับให้ต้องรับฟัง
 • ผู้ประกอบการสามารถใช้เว็บเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือในการทำ CRM (Customer Relationship Management) เนื่องจากจะมีการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บ ทำให้ผู้ประกอบการรับรู้ Feedback ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

3 รูปแบบโฆษณายอดนิยมในเครือข่ายออนไลน์

 1. Banner, Pop-up และ Video Clip คือการฝากโดยเจาะเข้าหากลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มอาชีพ อายุ พื้นที่ เพศ และความสนใจได้ตามต้องการ
 2. การสร้างโปรไฟล์ของผลิตภัณฑ์ แล้วทำการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้สินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นศูนย์กลาง มีการอัพเดตข้อมูลสินค้าและบริการอยู่เสมอ มีอินเตอร์แอคทีฟกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและคอยติดตาม
  การสร้างโปรไฟล์สามารถหลีกเลี่ยงโดยการใช้คนดัง หรือ Celebrity หรือ Brand Ambassador มาสร้าง Profile แทนแบรนด์ได้เช่นกัน
 3. การใช้ Widget และ Glitter โดยผู้ประกอบการสามารถสอดแทรกตราผลิตภัณฑ์เข้าไปเพื่อให้สมาชิกนำไปใช้งาน

กล้องดิจิตอลผลพลอยได้จากชุมชนออนไลน์

กิจกรรมหนึ่งที่ผู้ใช้นิยมทำผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม คือการฝากรูป หรืออัพโหลดรูปไว้เพื่อแบ่งปันให้เครือข่ายเข้ามาดู ซึ่งผลการสำรวจออนไลน์ของ MSN ประเทศไทย ช่วงเดือนธันวาคม 2550 ถึงมกราคม 2551 เกี่ยวกับพฤติกรรมการถ่ายภาพดิจิตอล พบว่า (จากตัวอย่าง 1,271 คน)

 • 93% ใช้กล้องดิจิตอลหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการถ่ายภาพช่วงเวลาที่ประทับใจ
  ในจำนวนนี้
 • 28% ให้เหตุผลว่า เพราะง่ายในการเชื่อมต่อกับสื่ออื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์เครือข่ายชุมชนออนไลน์
 • 33% บอกว่า เพราะกล้องดิจิตอลใช้งานง่าย

จากผลสำรวจเดียวกันพบว่า

 • 3% ของผู้ใช้กล้องยังใช้กล้องฟิล์มเป็นอุปกรณ์หลักในการถ่ายภาพ

คนส่วนใหญ่ถ่ายภาพเพิ่มขึ้น 2-5 เท่าใน 5 ปี

จากคำถามของ MSN ในการสำรวจ เมื่อถามว่ากลุ่มผู้ถ่ายภาพ ถ่ายภาพมากเท่าไรในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่แล้ว

 • 82% ถ่ายภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนถึง 2 เท่า
 • 20% ถ่ายภาพเพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่า

กรณีเมื่อถามว่า ใครบ้างที่เคยอัพโหลดภาพไว้ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม พบว่า

 • 64% ของผู้ถ่ายภาพเคยอัพโหลดภาพถ่ายลงบนเว็บไซต์เครือข่ายชุมชนออนไลน์
 • 44% เคยอัพโหลดภาพถ่ายลงบนเว็บไซต์ที่สามารถดูได้อย่างสาธารณะ*

*ในจำนวนนี้

 • 80% รู้สึกสะดวกใจในการแบ่งปันภาพถ่ายออนไลน์
 • 53% รู้สึกสะดวกใจในการแบ่งปันภาพถ่ายถ้าพวกเขาสามารถกำหนดได้ว่าใครบ้างที่จะเข้ามาดูภาพถ่ายได้ผ่านทางการตั้งระบบอนุญาตและความเป็นส่วนตัว

Source: Positioning Magazine


 •  
 •  
 •  
 •  
 •