103.58.148.118

Posts by Tag: จ่ายราคาตามความพอใจ»

Agency

เอเจนซี่พันธุ์ใหม่ ไม่กำหนดราคา ให้ลูกค้าเป็นคนเลือกว่าจะจ่ายเราเท่าไหร่
Dec 5, 2013 Ξ No Comments

เอเจนซี่พันธุ์ใหม่ ไม่กำหนดราคา ให้ลูกค้าเป็นคนเลือกว่าจะจ่ายเราเท่าไหร่

posted by

โมเดลธุรกิจใหม่ของวงการเอเจนซี่ ไม่ติดป้ายราคาผลงานครีเอทีฟแบบชัดเจน แต่กลับให้ลูกค้าเป็นคนเลือกว่าจะจ่ายเราเท่าไหร่ เมื่อได้เห็นผลงาน โมเดลนี้ดีอย่างไร มาดูกัน

Recent Posts

Facebook