สรุปผลงานรางวัลหมวด Digital & Interactive Media จากงาน Adman

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หมวด Digital Integrated Campaign: การสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์แบบใช้สื่อผสมผสาน

งานของผู้ชนะที่โดดเด่นในหมวดนี้ ได้แก่

ชิ้นงาน:            “Oishi Fruito Tutortainment” http://www.tutortainment.com/
ลูกค้า:               Oishi Green Tea
เอเยนซี่:           adapter Digital

Oishi-Fruito-Tutor

ชิ้นงาน:            “OP Secrets” http://secretsleak.orientalprincesssociety.com/
ลูกค้า:               Oriental Princess
เอเยนซี่:           JWT

oriental-princess

ชิ้นงาน:            “Axe 1,000,000 Girl Like” http://www.axethailand.com/
ลูกค้า:                Axe Thailand
เอเยนซี่:            CJ WORX

axe

หมวด Social Media Application : การสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นบน Social Media
งานของผู้ชนะที่โดดเด่นในหมวดนี้ ได้แก่

ชิ้นงาน:             “Oishi Omoticon” https://apps.facebook.com/omoticonoishi/
ลูกค้า:                Oishi Green tea
เอเยนซี่:            adapter Digital

Oishi-Omoticon

ชิ้นงาน:            “Thai Health No Smoke http://tinyurl.com/keteqsn
ลูกค้า:                Thai Health Promotion Foundation
เอเยนซี่:            adapter Digital

thai-health

ชิ้นงาน:             “Ultra Power Saving Mode”
ลูกค้า:                Samsung Mobile (Thailand)
เอเยนซี่:            adapter Digital

หมวด Game: การสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาผ่านเกมส์
งานของผู้ชนะที่โดดเด่นในหมวดนี้ ได้แก่

ชิ้นงาน:             “Ultra Power Saving Mode”
ลูกค้า:                Samsung Mobile (Thailand)
เอเยนซี่:            adapter Digital

Ultra-Power-Saving-Mode

หมวด Interface, Navigation & User Experience: การพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ด้านความสวยและการใช้งานของลูกค้า
งานของผู้ชนะที่โดดเด่นในหมวดนี้ ได้แก่

ชิ้นงาน:            “Sansiri Website” http://www.sansiri.com
ลูกค้า:                Sansiri
เอเยนซี่:            adapter Digital

sansiri-website

หมวด Banner & Other Rich Media: การสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาผ่านแบนเนอร์
งานของผู้ชนะที่โดดเด่นในหมวดนี้ ได้แก่

ชิ้นงาน:            “Sansiri ZMOT Banner” (It’s Prime Time Project)
ลูกค้า:               Sansiri
เอเยนซี่:           adapter Digital

หมวด Best Use of Social Media : การสร้างแคมเปญโฆษณาผ่าน Social Media

ชิ้นงาน:             “WHO Boy Band”
ลูกค้า:                Nature Gift
เอเยนซี่:            OM

httpv://youtu.be/B5-nsyglXL4

หมวด Websites & Microsites: การสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาผ่านเว็บไซต์
งานของผู้ชนะที่โดดเด่นในหมวดนี้ ได้แก่

ชิ้นงาน:            “OP Secret” http://secretsleak.orientalprincesssociety.com/
ลูกค้า:               Oriental Princess
เอเยนซี่:            JWT

หมวด Viral Marketing: การสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาแบบไวรัล
งานของผู้ชนะที่โดดเด่นในหมวดนี้ ได้แก่

ชิ้นงาน:             “WHO Boy Band”
ลูกค้า:                Nature Gift
เอเยนซี่:            OM

หมวด Online Video: การสร้างสรรค์โฆษณาผ่านวีดีโอออนไลน์
งานของผู้ชนะที่โดดเด่นในหมวดนี้ ได้แก่

ชิ้นงาน:             “My Beautiful Women”
ลูกค้า:                Wacoal
เอเยนซี่:            CJ WORX

httpv://youtu.be/k9FiM99_-w0

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.admanawards.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •