ถอดรหัส! โลโก้พรรคการเมืองต้องการสื่ออะไร

  • 355
  •  
  •  
  •  
  •  

การออกแบบโลโก้ มีความหมาย เป็นภาษาที่ซ่อนความหมายไว้ ในสิ่งที่อยากแสดงออกถึงตัวตน สะท้อนคววามคิดและสิ่งที่องค์กร ต้องการสื่อสารออกไป ดังนั้นทุกองค์ประกอบที่อยู่ในโลโก้นั้น ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งหมด หลังจากอ่านวิเคราะห์แล้ว คงจะได้เห็นจุดยืนและสิ่งที่แต่ละพรรคอยากจะสื่อสารออกมาไม่ว่าจะรักใครชอบใครก็อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิของตนและทำให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้

ถ้าพูดถึงการให้ความสำคัญในการออกแบบโลโก้ของพรรคการเมือง ก็คงต้องย้อนไปถึงเมื่อ 20 ปี ที่แล้ว เนื่องจากพรรคการเมืองแต่ละพรรคเริ่มสนใจที่จะสื่อความหมาย และสร้างการจดจำที่สะท้อน ให้เห็นถึง ปรัชญา แนวคิด อุดมการณ์ รวมทั้งนโยบาย ผ่านการสร้างสรรค์โลโก้ หรือตราสัญญาลักษณ์ มากขึ้น และได้มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ และตกแต่ง ก่อสร้างและบริหารจัดการกิจกรรมการตลาด ได้รวบรวมข้อมูล จากเว็บต่างๆ มาถอดรหัสของโลโก้หรือตราสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองว่าแต่ละพรรคมีจุดมุ่งหมาย และต้องการสื่อความหมายอย่างไร โดยเรียงลำดับพรรคจากตัวอักษร ได้แก่

1. พรรคชาติไทยพัฒนา

แผนที่ประเทศไทย หมายถึง พรรคชาติไทยพัฒนาอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยซึ่งเป็นของทุกคนในชาติ รูปวงกลมหมายถึง การยึดถือสถาบันหลักทั้ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โดยบริเวณ ตรงกลางใส่ตัวอักษรตัวย่อ ชทพ. พร้อมคำขวัญว่า พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อพัฒนาชาติไทย เป็นการเน้นย้ำ ถึงสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

2. พรรคชาติพัฒนา

เลือกใช้ ช.ช้าง มาเป็นจุดเด่นในการสื่อสาร ที่ย่อมาจาก ชาติไทยพัฒนา และแฝงด้วยตัวอักษร C ย่อมาจาก CHARTPATTANA โดยมีลายเส้นชี้ขึ้นเสมือนเป็นเส้นกราฟพุ่งสูงขึ้น แสดงถึงการพัฒนาการเติบโต รวมทั้งเกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกมิติ อีกทั้งภาพรวมลักษณะคล้ายนกโผบิน เพื่อแสดงถึงการสร้างความสุข ให้แก่ประชาชน

3. พรรคประชาชาติ

ใช้รูปกลีบดอกจำปา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำถิ่นที่มีแพร่หลายในแถบเอเชีย มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ของกลุ่มชาติพันธ์ แสดงออกถึงการเชื่อมร้อยทางวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆ และเลือกใช้สีถึง 8 สีใน การสื่อสารถึงสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ในไทย ให้ได้มีสิทธิที่เสมอภาคกัน โดยรูปทรงภาพรวมคล้าย เข็มทิศหรือดาวที่ตั้งอยู่ตรงกลาง หมายถึงนโยบายของพรรคที่มีทิศทางชัดเจน

4. พรรคประชาธิปัตย์

รูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม มีความหมายถึงการต่อสู้เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายต่างๆ และรวงข้าวประดับอยู่ในกรอบทรงกลมด้านซ้ายสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ โดยการเลือกใช้สีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำพรรคมาสื่อสารในโลโก้ หมายถึงอุดมการณ์อันแน่วแน่

5.พรรคพลังประชารัฐ

เลือกใช้แถบสีแดง ขาว และน้ำเงิน ในรูปแบบกรอบหกเหลี่ยม สื่อสารถึงการรวมพลังสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปราศจากความขัดแย้ง พัฒนาประเทศด้วยความั่นคงและยั่งยืน

6. พรรคเพื่อไทย

เด่นชัดด้วยตัวอักษร “พท” สีนำเงิน คาดด้วยแถบสีน้ำเงิน สีแดง และสีขาว สื่อความหมายถึง การรู้รักสามัคคีและการรวมกันเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อก่อเกิดเป็นพลัง โดยโลโก้ภาพรวมมีการเน้นถึงสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่สื่อถึงความเชื่อมั่นและสุขุม

7. พรรคภูมิใจไทย

ชื่อพรรคสื่อถึงการดำเนินงานที่ยึดมั่นในวิถีความเป็นไทย ส่วนโลโก้มีจุดเด่นที่เน้นภาพประเทศไทยอยู่กลางหัวใจ สื่อถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคนไทยทั้งชาติอันมีหัวใจดวงเดียวกันอยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินเดียวกัน ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8. พรรครวมใจไทย

เลือกใช้ทั้งสีขาว แดง น้ำเงิน โดยภาพลายเส้นที่ครอบหัวใจ โดยจุดกึ่งกลางคือภาพประเทศไทย สื่อถึงการรวมพลังใจ กาย และความรู้ความสามารถ รวมถึงพลังความสามัคคีของคนไทยทุกภาคส่วน ในการร่วมมือพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคงบนพื้นฐานคุณธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

9. พรรคอนาคตใหม่

ดึงจุดเด่นด้วยสัญลักษณ์ปุ่ม Forward ที่ผสานรวมกับลักษณะของลูกศรชี้ไปข้างหน้า เป็นการสื่อสารความหมายที่ค่อนข้างชัดเจน สื่อถึงอนาคต สะท้อนถึงความหวัง ที่เราจะเคลื่อนไปข้างหน้าก้าวพ้นไปจาก “ทศวรรษที่สูญหาย” สู่ประเทศไทยที่มีอนาคต และ “สีสัน” ซึ่งสีส้มเป็นสีแห่งแสงรุ่นอรุณ เพื่อตื่นขึ้นมาพบกับความหวัง


  • 355
  •  
  •  
  •  
  •