#ForestRescue ทีมปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ โดยโครงการ The FORESTIAS by MQDC

  • 8.7K
  •  
  •  
  •  
  •  

ในปัจจุบันที่ความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยได้เดินทางเข้าถึงในเกือบทุกพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น แต่คุณภาพชีวิตของเพื่อนร่วมโลกของมนุษย์อย่างธรรมชาตินั้น กลับเดินสวนทางกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะเหล่าต้นไม้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนผู้อาวุโสที่ได้ให้ความร่มเย็นและผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้แก่โลกมาอย่างยาวนาน ได้ตกเป็นเครื่องสังเวยให้กับการบุกเบิกพื้นที่พัฒนาถนน สร้างสิ่งปลูกสร้าง ไปอย่างมากมาย ส่งผลให้ระบบนิเวศของเมืองถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน

ในทุก ๆ 1 ชั่วโมง พื้นที่ป่าของโลกจะหายไปเท่าสนามฟุตบอล 800 สนาม

ปัญหาระบบนิเวศธรรมชาติ เป็นปัญหาระดับโลก ที่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้น อ้างอิงจากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1990 – 2015 พบว่า โลกได้สูญเสียพื้นที่ป่าไปมากถึง 1.3 ล้าน ตารางกิโลเมตร หรือเทียบได้กับพื้นที่ป่าขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล 800 สนามที่หายไปในทุก ๆ 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าเขตร้อนที่สูญเสียมากเป็นพิเศษ โดยพื้นที่ป่าของประเทศไทย มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ที่ร้อยละ 31.58 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ถึง ร้อยละ 0.02 หรือประมาณ 65,000 ไร่ และนั่นหมายถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

โครงการ The FORESTIAS by MQDC โมเดลสังคมแห่งความสุขแห่งแรกของโลก

ForestRescue_1

The FORESTIAS by MQDC คือโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นโมเดลของสังคมแห่งความสุขแห่งแรกของโลก ที่ครบถ้วนด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบความสุขบนพื้นฐานแนวคิดที่มนุษย์กับธรรมชาตินั้นพึ่งพาอาศัยกัน และสามารถมีความสุขร่วมกันได้อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

#ForestRescue ทีมปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้

httpv://youtu.be/2GuChdxK06s

ด้วยความต้องการช่วยเหลือและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่อันเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่สำคัญ จึงเป็นจุดกำเนิดของแคมเปญ “Forest Rescue” ทีมปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้ โดยเฉพาะเหล่าต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่มีคุณค่าทางจิตใจและมีความผูกพันกับผู้คนในพื้นที่ที่กำลังมีการขยายตัวเมือง ซึ่งปฏิบัติการกู้ชีพที่ว่านี้จะถูกดำเนินการโดย Forest Rescue Team ที่ประกอบไปด้วย นักนิเวศวิทยาที่มีประสบการณ์สูง ผู้ดูแลต้นไม้ และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลงสำรวจพื้นที่รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อวางแผนและดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้จากจุดเดิมไปยังระบบนิเวศบ้านหลังใหม่ พร้อมทั้งเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อความช่วยเหลือต้นไม้ผ่านทาง www.facebook.com/theforestias  หรือแฮชแท็ก #ForestRescue ซึ่งต้นไม้ที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด จะได้ไปอยู่ในบ้านใหม่คือระบบนิเวศภายในโครงการ “The FORESTIAS BY MQDC” ซึ่งเตรียมพื้นที่ไว้กว่า 4,800 ตารางเมตร (แบ่งพื้นที่จากพื้นที่ป่าทั้งหมด 30 ไร่ของโครงการ) ซึ่งเปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมชม

ForestRescue_2

การย้ายต้นไม้ที่กำลังจะถูกโค่นจากพื้นที่ชุมชนนั้น เป็นการช่วยเหลือให้ต้นไม้นั้นไม่หายไปจากเขตเมือง ทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวที่คอยผลิตอากาศบริสุทธิ์อยู่ สำหรับแคมเปญ #ForestRescue มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 6 เดือนด้วยกัน เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม นี้ โดยต้นไม้ที่ได้รับการช่วยเหลือแต่ละต้น จะถูกติดป้ายบ่งบอกถึงถิ่นที่อยู่เดิม เพื่อให้เจ้าของเดิมหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ โดยจะเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ForestRescue_3 ForestRescue_4

สำหรับกติกาในการร่วมช่วยเหลือต้นไม้ในชุมชมนั้นมีดังนี้ครับ หากพบเห็นต้นไม้ที่จะถูกโค่นล้มทำลาย สามารถแจ้งได้ด้วยการถ่ายภาพและแจ้งรายละเอียดที่อยู่ ชนิดของต้นไม้ ติดแฮชแท็ก #ForestRescue และโพสต์ขึ้นที่ Facebook ของท่าน ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมแจ้งเข้ามาที่ Inbox ของ Facebook The Forestias ทาง Rescue Team จะติดต่อกลับไปเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ForestRescue_5

หวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่กระตุ้นให้คนไทยได้เห็นถึงคุณค่าของพื้นที่สีเขียว และร่วมเป็นแรงอนุรักษ์ให้พื้นที่เหล่านั้นอยู่คู่ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานเราด้วยนะครับ

สามารถติดตามเรื่องราวความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/theforestias

ขอบคุณตัวเลขสถิติจากกรมป่าไม้: http://biodiversity.forest.go.th
และตัวเลขพื้นที่ป่าจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร: https://www.seub.or.th


  • 8.7K
  •  
  •  
  •  
  •