สุดเจ๋ง!!! สิงคโปร์เตรียมรับมือวิกฤติน้ำด้วยเทคโนโลยี Smart Shower

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nie-bierzesz-prysznica-po-treningu

ในช่วงที่สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Global Warming อุณหภูมิของโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ทราบว่าแดดในปัจจุบันร้อนแรงกว่าแดดในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสถานการณ์ที่โลกอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยและสิงคโปร์

ความต้องการใช้น้ำจึงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งประเทศสิงคโปร์ที่มีพื้นที่น้อย การใช้น้ำอย่างประหยัดจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้สิงคโปร์ยังจัดให้เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำประเทศหนึ่ง จึงไม่แปลกหากสิงคโปร์จะใช้เทคโนโลยีในการร่วมประหยัดการใช้น้ำ

เทคโนโลยี Smart Water จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์จ่ายน้ำ เช่น มิเตอร์น้ำ ฝักบัว ก๊อกน้ำ เป็นต้น โดย Smart Shower คือระบบที่ตั้งไวกับฝักบัว ซึ่งจะสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำได้แบบ Real Time นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบหาจุดรั่วของระบบท่อน้ำภายในบ้าน

Smart-Shower

จากการศึกษาโดย National University of Singapore ในการทดลองใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ถึงเดือนมีนาคม 2016 พบว่าหากครัวเรือนติตดั้งอุปกรณ์ดังกล่าว จะสามารถประหยัดน้ำได้ประมาณ 5 ลิตรต่อวัน โดยข้อมูลการใช้จะถูกส่งแบบ Real Times ซึ่งอาจช่วยให้แต่ละครัวเรือนสามารถประหยัดค่าน้ำได้ประมาณ 3% ของรายได้ต่อเดือน

หน่วยงานด้านน้ำแห่งชาติสิงคโปร์ชี้ว่า การอาบน้ำโดยทั่วไปจะใช้น้ำในสัดส่วน 29% ของการใช้น้ำในครัวเรือนแต่ละเดือน หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ นอกจากนี้ยังเตรียมนำระบบดังกล่าวทดสอบกับการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม

Hydrao-Header

สำหรับประเทศไทยอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากขนาดของประเทศ ปริมาณแหล่งน้ำและพฤติกรรมการใช้แตกต่างจากสิงคโปร์ แต่จากสถานการณ์น้ำในช่วงที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าถึงเวลาที่คนไทยก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ไม่แน่ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจช่วยให้คนไทยสามารถประหยัดน้ำได้อีกด้วย

 

Source: Channel News Asia


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา