เลือกใช้ Social Media ให้เหมาะสมกับ ‘การตลาด 2.0’

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การตลาด 2.0 หนังสือ Social Media Marketing อีกหนึ่งเล่มที่ทาง Marketing Oops! ขอแนะนำให้กับชาวดิจิตอลที่สนใจการตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน และโดยเฉพาะ Social media Marketing

คำนิยม

ในรอบปีที่ผ่านมา  หัวข้อการตลาดที่ร้อนแรงที่สุดก็คือ Social Media Marketing   Social Media เปลี่ยนการสื่อสารระหว่างคนต่อคน คนต่อองค์กร ผู้บริโภคต่อแบรนด์ ประชาชนต่อรัฐ ฯลฯ อีกหลายประการ  มันคือการปฏิวัติด้านการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทำให้ปัจเจกชน(Individual) ทรงพลังขึ้นมาอย่างมากมาย

 • Social Media ทำให้ปัจเจกชนสามารถสร้างแบรนด์ให้ตนเองได้
 • Social Media  ทำให้ SME มีช่องทางทำสื่อสารตลาดแบบฟรีๆ
 • Social Media ทำให้องค์กรสามารถสื่อสารสองทางกับผู้บริโภคโดยตรง
 • Social Media ทำให้รัฐบาลกระชับความสัมพันธ์กับประชาชนและเป็นช่องทางที่ทำให้ประชาชนสามารถพูดคุยกับผู้นำของตนโดยตรง

มีหนังสือเกี่ยวกับ Social Media Marketing ออกวางตลาดมากมายโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพราะ Social Media เกิดในโลกตะวันตก องค์ความรู้ต่างๆย่อมมาจากตะวันตก อย่างไรก็ตาม หากการนำองค์ความรู้จากตะวันตกมาใช้ทั้งดุ้นยากที่จะได้ผลเต็มร้อย ดังนั้นการศึกษาเคสภายในประเทศที่ประสบความสำเร็จน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า “การตลาด 2.0 “ ให้ภาพรวม Web ในแต่ละยุค จากนั้นให้รายละเอียด Twitter Facebook Foursquare AR ตามด้วย Case Study ของบริษัทที่นำ Social Media ไปใช้ได้จนประสบความสำเร็จ

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย @mimee และ @tuirung สารภาพตามตรงว่าผมรู้จักเฉพาะ @mimee ซึ่งถือเป็นดาวเด่นในโลกทวิตเตอร์ที่เป็นผู้หญิงเพียงไม่กี่คน ผมรู้จัก @mimee จากการเล่น twitter และพบเธอในงานสังสรรค์หลายต่อหลายครั้ง   @mimee เป็นผู้รู้ Social Media ฝ่ายหญิงที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมรู้จักในทวิตเตอร์ เธอมอนิเตอร์ข่าวใหม่ๆและ tweet ให้ Follower ของเธอในทวิตภพอยู่สม่ำเสมอ  Tweet ของเธอสร้างองค์ความรู้ให้เหล่า Followers ของเธอมากมาย ซึ่งผมเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น

เมื่อใดที่ผมติดขัดในเรื่อง Social Media @Mimee คือที่พึ่งคนแรกของผม   ดังนั้นเมื่อ @mimee เขียนการตลาด 2.0 (ร่วมกับ @tuirung) ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือด้าน Social Media อีกเล่มหนึ่งที่ทุกท่านต้องมีไว้ติดตัว   อาจจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับ Social Media Marketing ออกมาหลายเล่มในเมืองไทย “การตลาด 2.0” คือเล่มที่ผมแนะนำ

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย  @mktmag


 •  
 •  
 •  
 •  
 •