YouTube ประกาศปรับ API data-อุปกรณ์รุ่นเก่าใช้งานกับแอพพลิเคชั่นไม่ได้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

YouTube

YouTube ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลง API ซึ่งส่งผลให้แอพพลิเคชั่นของพวกเขาไม่สามารถใช้งานบนเครื่องมือรุ่นเก่าได้ เช่น Apple TV รุ่นสอง สมาร์ททีวี รวมทั้งเครื่องเกมอื่นๆ ที่วางจำหน่ายก่อนวันที่ 20 เม.ย. 2015

ทั้งนี้ YouTube ได้ระบุเพิ่มเติมว่าเครื่องมือที่จะไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นของ YouTube ได้มีหลายชิ้น เช่น Sony TVs และ Blu-ray Discs, Panasonic TVs และ Blu-ray Discs, iOS devices รุ่นเก่า, and เครื่องมือที่เวอร์ชั่นเก่ากว่า Google TV ส่วนเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้หลักๆ ก็เป็น Smart TV ดีวีดี และเครื่องเกมรุ่นใหม่ที่ออกวางจำหน่ายหลังปี 2015 ทั้งหมด

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •