ตลาดป้ายโฆษณาเหงื่อตก กับภาษีที่เพิ่มขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

advertising

เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา มีการประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกับการปรับปรุงอัตราภาษีป้ายโฆษณา (Billboard) เพิ่มขึ้น  ทำให้ผู้ประกอบการป้าย และสมาคมป้ายโฆษณาต้องเดือดร้อนต่อต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น  ด้านล่างนี้เป็นการให้ข่าวจากนายยุวพล พรประทานเวช นายกสมาคมป้ายโฆษณาไทย

“สมาคมเห็นใจรัฐบาลที่ต้องเร่งจัดเก็บรายได้ เพื่อมาสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ  แต่ “ไม่เห็นด้วย” กับการจัดเก็บภาษีป้ายโฆษณาใหม่ เพราะตลอดปีที่ผ่านมาธุรกิจป้ายได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบของภาครัฐมาโดยตลอด โดยมีป้ายที่ต้องรื้อถอนไปแล้วกว่า 200 ป้าย ขณะนี้ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่เหลือประมาณ 1,000 ป้าย เป็นสมาชิกของสมาคมประมาณ 500 ป้าย” – นายยุวพล พรประทานเวช นายกสมาคมป้ายโฆษณาไทย

เมื่อปีที่แล้ว ปี 2551 ธุรกิจป้ายโฆษณามีอัตราลดลงประมาณ 5% จากมูลค่าโฆษณา 4,000 ล้านบาท จากมาตรการจัดระเบียบป้าย ส่วนปี 2552 ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นเดียวกับสื่อโฆษณาอื่นๆ ที่อยู่ในสภาพลดลง  และหากมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น จะกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการเจ้าของป้ายโฆษณา

“ป้ายโฆษณาไม่มีการปรับราคามาหลายปีแล้ว และในภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังต้องให้ส่วนลดกับผู้ซื้อโฆษณาในอัตรา 20-30% ด้วยซ้ำ  หากภาครัฐประกาศใช้อัตราภาษีป้ายใหม่ เชื่อว่าผู้ประกอบการจะไม่กล้าปรับราคากับผู้ซื้อ เพราะหากขึ้นราคาผู้ซื้อ จะเห็นว่าเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนไปใช้โฆษณารูปแบบอื่นทันที” นายยุวพล กล่าว

เมื่อไม่สามารถปรับราคาโฆษณาได้ ผู้ประกอบการป้ายจะต้องรับภาระต้นทุนภาษีที่ปรับขึ้นไว้เอง ดังนั้นอาจมีผู้ประกอบการบางราย ไม่สามารถประกอบกิจการอยู่ได้และต้องหายไปจากตลาดอีก  การคาดการณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงภาษีป้ายประมาณ 600 ล้านบาท  สมาคมไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น

นายยุวพล กล่าวอีกว่า 2-3 ปี ที่ผ่านมาแนวโน้มการใช้ป้ายโฆษณาไม่เติบโต จากการขยายตัวของสื่อใหม่ๆ และการจัดระเบียบป้ายของภาครัฐ  เชื่อว่าปีนี้จะเป็นอีกปีธุรกิจป้ายโฆษณาจะอยู่ในสภาพลดลงในอัตราเดียวกับปีก่อนที่ 5% จากปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจและการปรับภาษี

Source: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •