พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯเสด็จเป็นประธาน ปิดโครงการ “เย็บเต้าเติมใจ…สู้ภัยมะเร็ง”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานปิดโครงการ “เย็บเต้าเติบใจ…สู้ภัยมะเร็ง” ของรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ ศูนย์สิริกิติ์บรม


  •  
  •  
  •  
  •  
  •