จับตาอุตสาหกรรมการบิน หลังสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย แต่ยังมีปัญหาที่ท้าทายรออยู่

  • 527
  •  
  •  
  •  
  •  

นอกจากธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด “ธุรกิจการบิน” ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องบินและสายการบิน ต่างก็ได้รับผลกระทบแทบไม่แตกต่างกัน เห็นได้จากช่วงเวลาดังกล่าวมีการปรับลดพนักงานเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงการปรับลดสายการผลิตของผู้ผลิตเครื่องบิน และแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลายลง และความต้องการเดินทางกลับมา แต่อุตสาหกรรมเหล่านั้นจะยังคงประสบปัญหาที่ท้าทายต่อเนื่อง

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ธุรกิจสายการบินได้รับผลกระทบแทบจะโดยตรง เนื่องจากถูกมองว่าเป็นคลัชเตอร์สำคัญที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ประกอบกับผู้คน “งด” การเดินทาง ทำให้ธุรกิจสายการบินต้องแบกรับภาระทันที ทั้งค่าจ้างแรงงานพนักงาน ค่าเช่าสำนักงานออฟฟิศ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าเข่าหลุมจอดเครื่องบินที่สนามบิน ค่าน้ำมัน (ที่เป็นแบบซื้อล่วงหน้าและนำไปใช้กับยานพาหนะอื่นไม่ได้)

ส่งผลกระทบไปสู่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินที่ความต้องการเครื่องบินลดลงแบบเป็นศูนย์ แถมยังต้องปรับลดพนักงานเพื่อรักษารายได้ที่เหลืออยู่ ส่งผลให้การผลิตเครื่องบินเพื่อส่งมอบให้สายการบินล่าช้า ซึ่งหมายถึงค่าปรับที่จะเกิดชึ้น

 

สถานการณ์คลี่คลายแต่ธุรกิจยังไม่ฟื้น

แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายไปแล้ว แต่ผลกระทบของปัญหาจะยังคงอยู่ต่อเนื่อง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาการปลดพนักงานของอุตสาหกรรมสายการบิน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดย นายทิม คลาร์ก ประธานบริษัท สายการบินเอมิเรตส์ ชี้ว่า

“เราต้องยอมรับว่าผู้คนจำนวนมากออกจากอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในปี 2020 และเป็นการยากที่จะนำพวกเขากลับเข้ามาอีกครั้ง”

นอกจากนี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งอัตราเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้สายการบินต้องปรับราคาค่าเดินทางเพื่อให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจ นั่นจึงทำให้สายการบินต้องหันมาให้บริการสายการยินภายในประเทศเป็นหลัก

 

การผลิตเครื่องบินกระทบไม่แพ้กัน

ที่สำคัญในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์ เครื่องเกม ทีวี แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การผลิตสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ส่งผลให้ความต้องการ “ชิปเซมิคอนดักเตอร์” สูงกว่าปกติ ประกอบการโรงานที่ผลิตชิปดังกล่าวส่วนใหญ่ต้องหยุดการผลิตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินก็จำเป็นต้องใช้ชิปดังกล่าว แม้ว่าพนักงานในสายการผลิตจะกลับมาแล้ว แต่ปัญหาการขาดแคลนชิปดังกล่าวก็ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเช่นเดิม ไม่เพียงเท่านี้กฎระเบียบเรื่องการปล่อยมลพิษเริ่มมีความเข้มข้นขึ้น เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบทางอ้อมของสถานการณ์โรคระบาด โดยเฉพาะแผนการลดการปล่อยคาร์บอนในอังกฤษและของยุโรป

 

Source: Reuters


  • 527
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา