‘หมอเสริฐ’ ลาออกทุกตำแหน่ง ใน ‘บางกอกแอร์เวย์ส-รพ.กรุงเทพ’ มีผล 21 ม.ค.นี้

 • 1K
 •  
 •  
 •  
 •  

 

หมอ

หลังจากเกิดข่าวใหญ่ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ, นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และ  นางนฤมล ใจหนักแน่น โดนดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่ง กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จนได้รับบทลงโทษ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรับเป็นเงินกว่า 499.45 ล้านบาท และยังถูกสั่งห้าม การเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย

ล่าสุด วันนี้ทางบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือไปยังตลาดหลักทรัพย์ ชี้แจงแก่นักนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ระบุว่า

“บริษัทฯ ได้รับทราบการเผยแพร่ข่าวของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาในเรื่องการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกรณีมีการกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหาร
 2. นางนฤมล ใจหนักแน่น ตำแหน่ง เลขานุการสำนักประธานคณะผู้บริหาร

ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น แต่ได้รับแจ้งจากนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บุคคลทั้งสองท่านจึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป”

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ รวมถึงแผนการดำเนินงานของธุรกิจที่วางไว้

ด้านบริษัท กรุงเทพดุสิตวิชาการ จำกัด (มหาชน) นำโดยผู้บริหารกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ชี้แจงเพิ่มว่า หลังจากนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ โดนมาตรการลงโทษทางแพ่งจากกรณีดังกล่าว ทั้ง 2 จึงหลุดออกจากตำแหน่งของโรงพยาบาลกรุงเทพอีกด้วย

บางกอกแอร์เวย์ส

 


 • 1K
 •  
 •  
 •  
 •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14
CLOSE
CLOSE