เครื่องใช้ไฟฟ้า ปีหน้า น่ากลัว…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศในปี 2551 จะขยายตัวได้ไม่มากโดยอาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2-4 (มูลค่าตลาดประมาณ 80,000 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งมูลค่าตลาดลดลงประมาณร้อยละ 1

ขณะที่ในปี 2552 แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวค่อนข้างรุนแรงจะกระทบการบริโภคในประเทศ ทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่ามูลค่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศปี 2552 จะลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (มูลค่าตลาดประมาณ 77,000 ล้านบาท) 

ทั้งนี้เมื่อเจาะลงในแต่ละหมวดสินค้า เริ่มจากในตลาดกลุ่มภาพและเสียงนั้น คาดว่าสินค้าในกลุ่มภาพประเภทโทรทัศน์ ผลของการเปลี่ยนเทคโนโลยี ทำให้สัดส่วนของซีอาร์ทีทีวีจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆ ขณะที่แอลซีดีทีวีครองสัดส่วนตลาดมากที่สุด โดยมีสินค้า LCD TV แบบFull HD เป็นตลาดมาร์จินสูงที่มีแนวโน้มเติบโตเร็ว ส่วนตลาดของสินค้ากลุ่มเครื่องเสียงมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวต่อเนื่อง

ทำให้คาดว่ามูลค่าตลาดกลุ่มภาพและเสียงปีหน้าน่าจะอยู่ที่ 41,600 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 5

ด้านตลาดเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือน  มูลค่าตลาดอาจขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 1 (35,400 ล้านบาท) สาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อสินค้าออกไป นอกจากนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว อาจมีสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดในประเทศมากขึ้น จากการที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีมาเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาไม่แพงแทน

Source: กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •