MRDA เดินหน้าดัน “กันตาร์มีเดีย” ลุยวัดค่าเรตติ้งในทุกมีเดียแพลตฟอร์ม

  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  

MRDA-e1450319877664

 

นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ MRDA เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังจากได้เซ็นสัญญามอบหมายให้บริษัท กันตาร์มีเดีย เป็นตัวแทนในการดำเนินการทำวิจัยค่าความนิยมหรือเรตติ้งในทุก ๆ แพลตฟอร์ม (Multi Screen Rating) ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, แท็ปเล็ต เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อฯ ในประเทศไทยให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่ากับธุรกิจสื่อในระดับสากล โดยคาดว่า จะมีการใช้ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการได้ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2017

“การดำเนินการครั้งนี้นับว่าเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิจัยของกันตาร์มีเดีย จะทำให้เราได้มาในเรื่องค่าความนิยมหรือเรตติ้งที่ถูกต้อง และใกล้เคียงความเป็นจริง อันจะมีส่วนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ทั้งในแง่ของคอนเทนท์ และรูปแบบของรายการ ซึ่งจะมีผลกับผู้ผลิต และเจ้าของสื่อที่จะสามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่กลุ่มนักการตลาด และกลุ่มมีเดียเอเยนซี่ก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น”

 

ในขั้นตอนการทำวิจัยนั้นกันตาร์มีเดียได้มีการจัดทำ Establishment Survey 30,000 ตัวอย่างเพื่อศึกษาโครงสร้างตลาด ซึ่งจะคัดเลือกกลุ่มบ้านตัวอย่างให้เหลือ 3,000 ครอบครัวทั่วประเทศโดยประมาณการไว้ว่า จะมีอุปกรณ์เพื่อเสพสื่ออื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต ถึง 9,600 คน และยังจะมีการทำวิจัยประจำปีหรือ Annual Establishment Survey ทั่วประเทศอีกจำนวน 20,000 ตัวอย่าง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และปรับกลุ่มบ้านตัวอย่างในเหมาะสมกับกับสภาพตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายโฆษณา

 

นางวรรณี รัตนพล อุปนายกสมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) กล่าวว่า เมื่อข้อมูลการทำวิจัยวัดค่าความนิยมหรือเรตติ้งที่ดำเนินการโดยกันตาร์มีเดีย และสมาคมวิจัยฯ แล้วเสร็จ สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย หรือ MAAT จะมีการรับรองข้อมูล และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาซื้อขายในอุตสาหกรรมสื่อทันที

เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านควบคุม และตรวจสอบโดย CESP ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการเรื่องการวัดเรตติ้งจากประเทศฝรั่งเศส และเป็นองค์กรผู้ตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก อีกทั้งยังผ่านการเห็นชอบของสมาคมมีเดียฯ, สมาคมทีวีดิจิตอล (ประเทศไทย), สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย), สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งข้อมูลเรตติ้งที่ได้นั้นจะแสดงเฉพาะสื่อหรือช่องหรือสถานีที่เข้าร่วมสนับสนุนการทำวิจัยของ MRDA เท่านั้น

สำหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมสนับสนุน MRDA ของกลุ่มผู้ประกอบการสื่อนั้น นางวรรณี กล่าวว่าขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมีเดียเอเยนซี่ที่ได้ตอบรับอย่างเป็นทางการ 21 ราย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 95% ของผู้ซื้อข้อมูลในตลาดแล้ว ส่วนดิจิตอลทีวี และเคเบิลทีวีตอบรับอย่างเป็นทางการแล้ว 14 ช่อง และยังมีบางช่องที่ยังติดขัดเรื่องกฎหมายอยู่

 

“หากสื่อหรือช่องหรือสถานีที่ต้องการซื้อข้อมูลเรตติ้งในภายหลังก็สามารถทำได้ แต่เราจะยังไม่มี  เรตติ้งให้ในทันที และยังต้องจ่ายเพิ่มอีก 25% ของอัตราปกติที่สมาชิก MRDA จ่ายอยู่”

 

ทั้งนี้สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ MRDA เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการสื่อประเภทต่าง ๆ อาทิ สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย, สมาคมทีวีดิจิตอล (ประเทศไทย),  สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย), สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์วิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย  รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานวิจัย และฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจสื่อในทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย หรือสื่ออื่น ๆ

รวมถึงเสนอรายงาน และให้บริการฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือวิจัยดังกล่าวแก่หน่วยงานราชการ สมาชิกของสมาคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสื่อในประเทศไทยให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่ากับธุรกิจสื่อในระดับสากล

 


  • 3
  •  
  •  
  •  
  •