ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ต้นแบบโมเดลทางธุรกิจ เพื่อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

  • 437
  •  
  •  
  •  
  •  

ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ต้นแบบโมเดลทางธุรกิจ เพื่อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

เชื่อว่าทุกคนคงกำลังโหยหาบรรยากาศดีๆ ท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่ได้ปั้นแต่ง แต่เป็นธรรมชาติที่เกิดจากการบ่มเพาะพันธุ์ต้นไม้ สวนดอกไม้ และฟาร์มเกษตรมาอย่างยาวนานกว่าเกือบ 6 ทศวรรษ

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งด้านการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 

ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม และปฐมออร์แกนิก วิลเลจ ภายใต้การบริหารงานจากทายาทรุ่นใหม่ของสวนสามพราน ได้ตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่จากการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เปิดแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยในโรงละคร ที่เน้นเวทีการแสดงแบบไทย มาเป็นพื้นที่การเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และลงมือทำได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ปฐม ทั้งขนม เครื่องดื่ม และของใช้ส่วนตัว โดยเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งธุรกิจของครอบครัวและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชแบบใช้สารเคมี มาเป็นเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

การริเริ่มทำปฐมออร์แกนิกฟาร์ม และปฐมออร์แกนิกวิลเลจ มีโจทย์ใหญ่คือ

ต้องการมุ่งเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิม รวมถึงการให้ความรู้การพัฒนาเกษตรเชิงอินทรีย์ ที่สื่อสารได้ง่าย สนุก และสามารถเข้าถึงได้ทุกวัย

สร้างการเติบโตใหม่ พัฒนาโมเดลทางธุรกิจ ที่ถ่ายทอดให้เห็นครบทุกองค์ประกอบ โดยเริ่มต้นจาก

 

ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ต้นแบบโมเดลทางธุรกิจ เพื่อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ที่รองรับกลุ่มครอบครัว กลุ่มเกษตรกรที่สนใจทำอินทรีย์ และกลุ่มที่มาดูงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะได้เห็นขั้นตอนในการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับมาตรฐานสากล IFOAM, EU และ CANADA ได้เรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น การทำชีวภัณฑ์จากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี การทำปุ๋ยหมัก ปลูกต้นกล้าในเปลือกไข่ และยังสามารถเก็บ ผักสดๆจากในแปลงมาทำอาหารโดยใช้เตาถ่านและมีบริการเครื่องดื่มสมุนไพรที่ปลูกจากในฟาร์มอีกด้วย

เปิดบริการทุกวัน วันละ 3 รอบ เวลา 10.00 / 14.00 /16.00 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดรอบให้บริการสำหรับคณะที่จอง 5 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดและสำรองกิจกรรมล่วงหน้า ที่หมายเลข 081-3595968
ค่าบริการ ผู้ใหญ่ 400 บาท / เด็ก 4 – 11 ปี 300 บาท

 

ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ต้นแบบโมเดลทางธุรกิจ เพื่อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ปฐมออร์แกนิกวิลเลจ

พื้นที่ทำกิจกรรม ตามรอยเส้นทางวัตถุดิบอินทรีย์ เรียนรู้วิถีชีวิตสมดุลที่คำนึงถึงต้นทางของอาหาร กระบวนการแปรรูป จนกลายเป็นอาหารและสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมให้เลือก 3 เส้นทาง

เส้นทางข้าวออร์แกนิก ทดลองดำนา สีข้าว ฝัดข้าว ทำสครับข้าว หรือสบู่ข้าว
เส้นทางกล้วยออร์แกนิก ทดลองทำฮอร์โมนหน่อกล้วย ทำน้ำส้มสายชูกล้วย ขนมไทยจากกล้วย
เส้นทางสมุนไพรออร์แกนิก ทดลองทำสมุนไพรไล่แมลง สมุนไพรลูกประคบ ย้อมผ้าสีธรรมชาติ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ค่าบริการ ผู้ใหญ่ 400 บาท / เด็ก 4 – 11 ปี 300 บาท

ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ต้นแบบโมเดลทางธุรกิจ เพื่อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

หลังจากนั้น จึงมาสู่พื้นที่ ร้านปฐมออร์แกนิกคาเฟ่ ร้านกาแฟเรือนกระจกตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์น มองเห็นธรรมชาติรอบทิศทาง บริการเครื่องดื่ม เบเกอรี่ และขนมไทยโฮมเมด ที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิก ทำสดใหม่ทุกวัน จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปออร์แกนิก และผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ เช่น แชมพู สบู่ เจลอาบน้ำ โลชั่น ยาดมสมุนไพร น้ำมันนวด ฯลฯ ซึ่งแปรรูปมาจากผลผลิตที่ได้จากปฐมออร์แกนิกฟาร์ม และจากเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดลกว่า 170 ราย ผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ต้นแบบโมเดลทางธุรกิจ เพื่อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

เครือข่ายเกษตรกรสามพรานโมเดล

เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของปฐมที่ได้ร่วมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเคมีเป็นอินทรีย์ ช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืน และทำให้เกษตรกรได้ราคาที่ดีจากผลผลิต โดยปฐมรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกร และนำมากระจายผ่านตามช่องทางร้านค้าต่าง ๆ ที่ปฐมกำลังเร่งพัฒนาตลาดและกระจายเข้าสู่ร้านค้าช่องทางใหม่ๆ เช่น ร้านค้าที่ขายสินค้าออร์แกนิก ซุปเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางออนไลน์

 

ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม ต้นแบบโมเดลทางธุรกิจ เพื่อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ตลาดสุขใจ

พื้นที่ปลายน้ำ เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม รองรับผลิตผลของเกษตรกรสายอินทรีย์ ให้ได้ขายตรงสู่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านคนกลาง จึงทำให้มั่นใจว่า ผลิตผล หรือสินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบ ราคาที่เป็นธรรม และสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้แน่นอน

พื้นที่ตลาดสุขใจตั้งอยู่ใกล้กับปฐมออร์แกนิกวิลเลจเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

 

นอกจากนี้ 3% ของรายได้สินค้าปฐม ยังมอบให้กับมูลนิธิ สังคมสุขใจ หน่วยงานที่สนับสนุนเกษตรกรในเครือข่ายทำให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์และการพัฒนาระบบอาหารอินทรีย์ นั่นหมายความว่าผักทุกต้นในกล่องข้าว ผลไม้ รวมถึง สบู่ แชมพู และน้ำมันนวดสกัดจากพริก ข่า และไพล ที่ใช้ส่วนผสมทุกอย่างจากธรรมชาติ มีส่วนช่วยเหลือการกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรในเมืองไทย

จะเห็นว่าปฐมได้พัฒนารูปแบบการสร้างโมเดลธุรกิจ ที่เป็น Ecosystem อย่างแท้จริง โดยเน้น Traceability หรือการสืบหาแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีส่วนทำให้ต้นน้ำ คือเกษตรกร มีรายได้ที่ดี ผลผลิตมีตลาดรองรับ ผู้บริโภคเองก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการใช้สินค้าออร์แกนิกที่ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานสากล ปฐมก็มีรายได้ที่นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆ ต่อไป


  • 437
  •  
  •  
  •  
  •