เปอโยต์ เปิดตัว PPS

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

เปอโยต์ เป็นรายเดียวในประเทศไทยเปิดตัว PPS: Peugeot Planet System เทคโนโลยี ที่ได้รับการออกแบบเพื่อการวิเคราะห์รถยนต์เปอร์โยต์โดยเฉพาะ

pps

ระบบพีพีเอส ถือเป็นระบบพื้นฐานที่สามารถพบได้ในเปอโยต์บลูบ็อกซ์ทั่วโลก ซึ่งถือว่า การเปิดตัวระบบนี้จะ สามารถทำให้ลูกค้าเปอโยต์ เพิ่มความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของศูนย์บริการเปอโยต์และ เกิดความสะดวกสบายในการรับบริการมากขึ้นเพราะการวิเคราะห์การทำงานของระบบรถยนต์แต่ละคันใช้เวลาเพียง 4 นาที หรือ 15 คันต่อหนึ่งนาที โดยรถยนต์ที่สามารถนำมาตรวจโดยระบบพีพีเอสนั้น ใช้ได้ตั้งแต่รถยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน

PPS หรือ Peugeot Planet System เป็นระบบเทคโนโลยีที่ถูกสร้างสรรค์มาเฉพาะรถยนต์เปอโยต์เท่านั้น เพื่อนำมาช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบ การทำงานทุกระบบของ รถยนต์เปอโยต์ โดยการทำงานของเทคโนโลยี “PPS”   อาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต่อพ่วงกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ OBD-II ที่ถูกติดตั้งซ่อนไว้ในรถยนต์เปอโยต์ พร้อมการเรียกใช้งานโปรแกรม “PPS” ระบบก็จะสามารถวิเคราะห์หาระบบในรถยนต์ที่เกิดปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยการทำงานของ “PPS” นั้น วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน สายเคเบิ้ลที่ถูกเชื่อมโยงไว้ทุกจุดของรถยนต์เปอโยต์

Source: กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE