สบาย เทคโนโลยีสร้าง Ecosystem รองรับทุกการชำระเงิน ครอบคลุมทั้งตู้ Vending และศูนย์อาหาร

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

Sabuy 01

ใครที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่น จะเห็นว่าธุรกิจ Vending หรือตู้ขายสินค้าอัตโนมัติได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายมากตั้งแต่เครื่องดื่มไปจนถึงอาหาร แม้แต่ Gadget ก็มีขายผ่านตู้ Vending ตัดกลับมาที่ประเทศไทยตู้ Vending เข้ามาในประเทศไทยได้ระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรด้วยเหตุผลด้านประสบการณ์ผู้บริโภค โดยเฉพาะการโดนกินเงิน

ส่งผลให้ความนิยมในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติในไทยไม่ได้รับความนิยม อีกทั้งความแข็งแรงด้านธุรกิจของไทยมีความเข้มแข็งมาก เรียกว่าไม่มีชุมชนใดในประเทศไทยห่างไกลร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่ร้านขายของชำขนาดเล็กไปจนถึงร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ ทำให้ความนิยมตู้สินค้าอัตโนมัติลดลง แต่ปัจจุบันด้วยสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาดเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจ Vending กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง

Sabuy 03

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการลงทุนธุรกิจตู้ Vending น้อยกว่าการลงทุนร้านสะดวกซื้อ ทั้งในแง่ขนาดพื้นที่และเงินลงทุน เนื่องจากแทบไม่จำเป็นต้องมีพนักงานประจำร้าน ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคและใช้พื้นที่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งของร้านสะดวกซื้อทั่วไปเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงิน (Payment) ทั้งการใช้ e-Wallet หรือ QR Code และยังคงรองรับการใ้เงินสด

“สบาย เทคโนโลยี” ผู้ให้บริการตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ จับมือกับพันธมิตรสร้าง ecosystem อย่าง TrueMoney, AirPay ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ครอบคลุมทุกระบบและ Sabina ที่จะช่วยสร้างความหลากหลายให้กับสินค้า โดยพันธมิตรจะเข้ามาช่วยรองรับการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด (Cashless) และการนำรูปแบบธุรกิจ New Retail Solutions

Sabuy 04

โดย คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการชำระเงิน ชี้ว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเปิดตัว ระบบ Payment ecosystem ล่าสุดของบริษัทอย่าง SABUY Money ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการการชำระเงิน โดยร่วมกันพันธมิตรชั้นนำอย่าง TrueMoney, AirPay, Sabina และพันธมิตรอื่นๆ โดย SABUY Money ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money License), บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Agent License: PA), บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร (Payment Facilitator License: PF) และบริการโอนเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fund Transfer License)

โดย SABUY เป็นบริษัทฯ เดียวที่มีใบอนุญาตครบทั้ง 4 ใบอนุญาต ช่วยให้สามารถสร้าง ecosystem บริการด้านการชำระเงิน ตลอดจนรับโอนเงินอัตโนมัติได้อย่างครบวงจร โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา SABUY ecosystem มีจำนวนทรานแซกชั่นสูงถึง 27 ล้านทรานแซกชั่น ครอบคลุมการให้บริการผ่าน e-Money Platform, บัตรเครดิต, QR Prompt Pay, In-app Promotion, Loyalty program และระบบเงินสด ซึ่งระบบ ecosystem จากสบาย เทคโนโลยี สามารถรองรับระบบชำระเงินสำคัญที่มีผู้ใช้จำนวนมาก โดย SABUY มีทีมงานด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่พัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงด้วยตนเอง

Sabuy 02

SABUY ยังเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่ม Commerce โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 157.02 ล้านหุ้น หรือ 15% ของทุนจดทะเบียน 1,050 ล้านบาท (พาร์ 1 บาท) แก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการต่างๆ อาทิ โครงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money Service), โครงการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, โครงการให้บริการระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ศูนย์อาหารและร้านค้า โครงการขยายศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนโครงการเพิ่มตู้ขายสินค้าอัตโนมัติที่มีอัตราการเติบโตสูง

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทางกฎหมาย ปัจจุบันมีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (“VDP”) ผู้ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เครื่องดื่ม ขนมผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้แบรนด์ “เวนดิ้งพลัส” บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (“SBM”) ผู้ให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator) และบริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (“SBS”) ผู้ให้บริการติดตั้งระบบศูนย์อาหาร บริการระบบศูนย์อาหาร และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบศูนย์อาหาร


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา