ขยายไลน์ธุรกิจ “ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป” กลุ่ม รพ.ที่ครอบคลุมทุกวงจรธุรกิจการแพทย์ ชูจุดแข็งคือความเข้าใจและเข้าถึง  

 • 3.3K
 •  
 •  
 •  
 •  

ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ถือว่าเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ยาก เพราะต้องสร้างจากฐานความไว้วางใจและความคุ้นเคยของคนไข้ จึงต้องสั่งสมชื่อเสียงมาระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งยังไม่นับเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนที่สูงมากทีเดียว

ทว่า สำหรับประเทศไทยแล้ว ถือว่ามีศักยภาพและโดดเด่นในธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากค่ารักษาพยาบาลที่ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับแล้ว ที่สำคัญคือไทยยังมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว ทำให้มีโอกาสเติบโตเป็น Medical Tourism (การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์) ที่แข็งแกร่งได้ไม่ยาก ที่สำคัญคือ ไทยเองก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น สิ่งนี้จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ขยายการเติบโตต่อไปได้อีก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมื่อธุรกิจบริการทางการแพทย์ เกิดการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น กลุ่มธุรกิจจึงเพิ่มศักยภาพที่จะสามารถช่วยทำให้การดูแลคนไข้เป็นไปได้อย่างทั่วถึงและครบวงจรมากขึ้น และที่สำคัญคือจะทำให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย

thonburi1

บริการอย่างมืออาชีพ ในราคาที่เข้าถึง

ดังเช่น กลุ่มธุรกิจสุขภาพของ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรแล้ว ที่สำคัญคือ ให้การดูแลสุขภาพทุกคนอย่างเท่าเทียม และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง พร้อมการดูแลหลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เองคือจุดแข็งสำคัญของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ครอบคลุมทั้งในและนอกประเทศ

การให้บริการยังครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยที่กรุงเทพฯ ได้แก่ รพ.ธนบุรี และ รพ.ธนบุรี 2 ส่วนในต่างจังหวัดนั้นมี 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ รพ.ราษฎร์ยินดี จ.สงขลา รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี และ รพ.สิริเวช จันทบุรี จ.จันทบุรี ซึ่งทั้ง 5 แห่งนี้รวมแล้วมีเตียงให้บริการมากกว่า 800 เตียง หรือรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า 5,000 คนเลยทีเดียว ทำให้ลดปัญหาเรื่องการส่งต่อคนไข้ไปยังที่ต่างๆ ได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้ง พร้อมการให้บริการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย กับโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูธนบุรี ซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้

นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการรักษาในต่างประเทศอีกด้วย ได้แก่ โรงพยาบาล Welly ประเทศจีน ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ WEGOHolding Company Limited ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของจีน และเร็วๆ นี้ก็กำลังจะได้ลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ Aryu International Hospital ประเทศเมียนมาร์อีกด้วย

แตกต่างด้วยการบริการด้านอื่น นอกจากการรักษา

การให้บริการที่ครบวงจร และไม่ใช่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีบริการด้านอื่นๆ อีก ได้แก่

 1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับคุณภาพการบริการในระดับสูงสุด ด้วยค่าบริการที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริการทางด้านศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย, ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และการรับบริหารโรงพยาบาลในท้องถิ่นของภาครัฐ เพื่อคุณภาพมาตราฐานสากลที่ประชาชนเข้าถึงได้
 2. ธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (Healthcare Solution Provider) อาทิ ธุรกิจรักษาพยาบาลนอกพื้นที่ ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยถึงบ้านแบบองค์รวม ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และทันตกรรม ซึ่งเปิดจำหน่ายในแบบ One Stop Service
 3. ธุรกิจด้านอื่นๆ อาทิ ธุรกิจพัฒนาระบบซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ที่สามารถรองรับการทำงานครอบคลุมแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลได้ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเครือข่ายอื่นๆ ได้ และธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านการลงทุนในบริษัท ธนบุรีพัฒนาที่ดิน จำกัด และบริษัท ราชธานี เรียลตี้ จำกัด

และที่สำคัญตอนนี้ กลุ่ม ธนบุรี เฮลท์แคร์ฯ ดำเนินการโครงการ เมดิคอลซิตี้ ที่รังสิต ภายใต้ชื่อ Jin Wellbeing County ซึ่งจะสามารถให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร โดยมีที่พักอาศัยของผู้สูงอายุและที่พักฟื้นคนไข้ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และโรงพยาบาลรวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน ทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านรังสิต ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเข้าเมืองโดยเฉพาะตอนเหนือของกรุงเทพฯ

ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้กลุ่มธนบุรี เฮลท์แคร์ฯ แตกต่างจากกลุ่มโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งเรื่องการให้บริการที่ทั่วถึง และครอบคลุมไปทุกบริการทางการแพทย์อื่นๆ อีกด้วย

 thonburi2

ดูแลทุกช่วงอายุ

ที่สำคัญจะเห็นได้ว่า จากการบริการที่หลากหลาย และเครือข่ายที่มากมายของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ในทุกช่วงอายุทุกช่วงวัย ตั้งแต่ฝากครรภ์ คลอด ไปจนถึงชราภาพ ด้วยการเปิดบริการศูนย์พยาบาลผู้ป่วยถึงบ้านแบบองค์รวม ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ และกายภาพบำบัดแก่ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล ที่น่าสนใจคือ ยังรวมไปถึงบริการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ กำจัดไรฝุ่น ในมาตรฐานความสะอาดเช่นเดียวกับโรงพยาบาลให้ด้วย กรณีที่บางบ้านต้องการทำความสะอาดเพื่อรองรับทารกแรกคลอด

มองคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

ฟังดูแล้วอาจจะทำให้รู้สึกว่า ค่าบริการทางการแพทย์แพงแน่เลย หรือไม่ก็อาจจะเลือกรักษาดูแลเฉพาะคนรวยแน่ๆ แต่สำหรับกลุ่ม ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ยึดมั่นหลักของการให้บริการอย่างเท่าเทียม และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยที่ค่ารักษาก็เป็นในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่จ่ายได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อสะท้อนภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการดูแลรักษาได้ทุกช่วงวัย และที่สำคัญคือ การให้การรักษาอย่างเท่าเทียม ผ่านธุรกิจดูแลรักษาสุขภาพที่หลากหลายครบวงจร จึงได้สื่อสารผ่านคลิปออนไลน์ที่อบอุ่นชิ้นนี้

ในธุรกิจการแข่งขันกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ธุรกิจที่ต้องดำเนินเกี่ยวกับสุขภาพ ความเมตตาเอื้ออาทรแก่กันจะทำให้ธุรกิจนั้นยั่งยืนและอยู่ได้ยาวนานมากกว่า ดังเช่นภาพที่กลุ่ม ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ยืนหยัดมาตลอด.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thg.co.th


 • 3.3K
 •  
 •  
 •  
 •