103.58.148.118

Biz & Marketing news

Ξ Leave a comment

วัดลมหายใจ SME ไทย TMB Analytics เปิดตัวเลขความเชื่อมั่นรายได้ฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ต้องปรับตัวใช้ Tech ปูทางเข้าตลาดออนไลน์สู้ต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น

posted by  207 views

“ความก้าวหน้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่ธุรกิจ SME ได้ นอกจากนี้ความเชื่อมั่นเรื่องของรายได้ ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง จะเป็นโอกาสให้ภาครัฐ ใช้เรื่องนี้เป็นจุดแข็ง เพราะเป็นคนกลางที่มีข้อมูลทางธุรกิจจำนวนมาก เข้าไปเป็นผู้ช่วยเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME ในประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ SME เชื่อมกับ Supply Chain ในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนอีกส่วนหนึ่งด้วย” คุณเบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี (TMB Analytics) พูดถึงดัชนีความเชื่อมั่น TMB-SME Sentiment Index ในไตรมาสที่ 4/2560

ทั้งนี้ TMB Analytics ได้เปิดเผยความเชื่อมั่นของ SME เรื่องของรายได้ในไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกภูมิภาค จากผลของกำลังซื้อและเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว จากความเห็นของ SME กว่า 1,100 รายทั่วประเทศ ซึ่งสำรวจโดย RMC หรือ ศูนย์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี ถึงแม้ผลรวมของดัชนีเชื่อมั่น SME จะลดลง (และความเชื่อมั่นด้านต้นทุน 3 เดือนข้างหน้าก็ลดลงเช่นกัน) จากปัจจัยเรื่องต้นทุนพลังงาน และค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น จนกระทบความเชื่อมั่นด้านต้นทุน (อาจมีผลกระทบกำไรร้อยละ 1) สะท้อนว่า SME ได้พบความท้าทายในแง่การบริหารจัดการต้นทุน

tmb-01

จากกราฟประกอบ ดัชนีความเชื่อมั่นปัจจุบันอยู่ที่ 35.5 ลดลงจาก 37.3 ในไตรมาสก่อน ความเชื่อมั่นด้านรายได้ปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 41.9 เพิ่มจาก 38.9 แต่ความเชื่อมั่นด้านต้นทุน ปัจจุบันลดลง 29.1 จาก 35.7 มีผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ในปัจจุบันปรับตัวลดลง ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 51.9 ลดลงเล็กน้อยจาก 52.4 โดยความเชื่อมั่นด้านรายได้ 3 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้น 65.9 จาก 62.9 ส่วนดัชนีความเชื่อมันด้านต้นทุน 3 เดือนข้างหน้า ลดลงมาอยู่ที่ 37.8 จาก41.9 กดดันให้ดัชนีความเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อย

IMG_1320

“ในแง่ของความเชื่อมั่นด้านรายได้ในปัจจุบันของ SME นั้นสูงขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ จากการเป็นฤดูเก็บเกี่ยว ช่วงเดินทางท่องเที่ยวมีการจับจ่าย รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของรัฐ สร้างบรรยากาศปลายปีให้คึกคักขึ้น ยกเว้นภาคใต้ ที่ราคายางและปาล์มยังต่ำ ภาคอื่นๆ ก็ยังแข็งแกร่งว่าจะมีรายได้ที่ดีขึ้น จากผลผลิตทั้งข้าว ยาง มันสำปะหลัง อ้อยและปาล์ม 5 จังหวัดที่จะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในปี 2561 คือชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ยะลา และพัทลุง ทำให้ SME ในพื้นที่ 1.8 แสนกิจการ มีโอกาสเติบโตจากเศรษฐกิจในพื้นที่”

 

“พวกเขาทราบข่าวการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำมาแล้วและมีความพยายามปรับตัวมาเรื่อยๆ แต่ก็ยังกระทบกำไรของ SME ในวงจำกัด ศูนย์วิเคราะห์ฯ มองว่า แม้รัฐฯ จะลดผลกระทบด้านต้นทุน แต่ SME ก็ต้องปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยลดต้นทุนอาทิ เข้าสู่ตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขยายสาขา ใช้ระบบไอทีช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เชื่อมต่อธุรกรรมกับคู่ค้าผ่านระบบออนไลน์ ให้เร็วขึ้นในแง่การบริหาร นอกจากช่วยลดต้นทุนแรงงานและการบริหารจัดการได้ ยังช่วยให้ธุรกิจบริหารได้คล่องตัวมากขึ้น”

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

User Name: Marketing Oops!

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


+ one = 4

Recent Posts

Facebook