ซิกน่าประกันภัย เปิดตัวระบบซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศออนไลน์โฉมใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

CignaTravel-2

บมจ.ซิกน่า ประกันภัย พร้อมเปิดตัวระบบซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศออนไลน์เพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคดิจิทัลที่นิยมความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

โดยจะเริ่มเปิดให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ผ่านทาง https://travel.cigna.co.th การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศออนไลน์ของซิกน่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศกับซิกน่าได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และรองรับการใช้งานผ่านมือถืออย่างสมบูรณ์แบบ ลูกค้าจึงสามารถซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศจากซิกน่าได้ทุกที่ทุกเวลา

CignaTravel-1

ระบบซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศออนไลน์ของซิกน่านี้ นอกจากจะมีจุดเด่นในด้านความชาญฉลาดในการจัดการข้อมูลลูกค้าและรายการส่งเสริมการขาย เช่น รองรับการกรอกรหัสโปรโมชั่น โดยลูกค้าสามารถกรอกรหัสโปรโมชั่นและเลือกรับโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุดได้ทันที หรือ สามารถให้ลูกค้าทำการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศได้สูงถึงครั้งละ 5 กรมธรรม์ต่อการทำรายการ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเดินทางได้แบบทันทีตลอดเวลาการทำรายการแล้ว ยังมีบริการซิกน่าไลฟ์แชท (Cigna Live Chat) ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้าได้รับคำตอบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย ทั้งนี้ลูกค้าสามารถรับกรมธรรม์ออนไลน์ได้รวดเร็วทันใจ

CignaTravel-3

นอกจากนั้นซิกน่ายังมีบริการเสริมพิเศษแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศของซิกน่า เพื่อให้ลูกค้าเดินทางได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งบริการดังกล่าวได้แก่ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกและบริการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเดินทาง เพียงลูกค้าโทรเข้ามาที่ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินของซิกน่า ที่หมายเลข +662.652.5788 ก็สามารถรับคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือได้ทันที โดขอบข่ายการให้บริการมีดังนี้

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

• บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง จากทีมแพทยและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
• บริการให้คำแนะนำเครือข่ายบริการทางการแพทย์ ข้อมูลแพทย์ โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงสถานที่พำนักของผู้เอาประกันภัย
• บริการนัดหมายแพทย์กรณีฉุกเฉิน ทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
• บริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน* ในกรณีที่ไม่มีสถานพยาบาลในท้องถิ่นที่เอื้ออำนวยต่อการรักษาตามที่แพทย์ประเมิณสภาพ
• การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย* เพื่อทำการรักษาต่อเนื่อง
• การออกหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในให้กับโรงพยาบาล* ในกรณีที่ต้องรับการรักษาฉุกเฉินและไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลเองได้
• การติดตามการรักษาและรายงานไปยังครอบครัวเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้า
• จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งไปและกลับ (ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด) สำหรับตัวแทนครอบครัว 1 ท่านเพื่อเดินทางไปเยี่ยมไข้ ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลในต่างประเทศเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน
• บริการส่งตัวเด็ก (ในกรณีทีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่ไม่มีผู้ดูแลกลับประเทศไทย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ
• จัดการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศไทย รวมถึงดำเนินการด้านเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ช่วยเหลือค่าบริการส่งยาและดำเนินการส่งยารักษาที่จำเป็นและไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่น

บริการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเดินทาง

• ให้คำปรึกษาในการขอวีซ่าและข้อมูลวัคซีนที่จำเป็นในแต่ละประเทศ
• การตรวจสอบสภาพอากาศและอุณหภูมิในแต่ละประเทศ
• ให้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินหลักในต่างประเทศ
• ให้ข้อมูลสถานกงสุล
• ให้บริการความช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าสูญหายแก่ผู้เอาประกันภัยในขณะเดินทางไปต่างประเทศ
• ให้บริการความช่วยเหลือในกรณีหนังสือเดินทางสูญหายแก่ผู้เอาประกันภัยในขณะเดินทางไปต่างประเทศ
• ให้บริการความช่วยเหลือด้านกฏหมาย
• ให้บริการความช่วยเหลือด้านล่าม ผู้แปลภาษา
• ให้บริการความช่วยเหลือด้านหลักทรัพย์การประกันตัว

*ขอบข่ายการให้บริการผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองดังกล่าวตามจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางประเทศกับซิกน่าประกันภัย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.cigna.co.th/travel-pdf

จากจุดเริ่มต้นนี้ ซิกน่าจึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการซื้อออนไลน์ให้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการบริการและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายการบริการไปยังผลิตภัณฑ์ประกันอื่นๆของซิกน่าไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุอีกด้วย

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •