กลยุทธ์…แจกคูปอง

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

savenowถึงแม้แผนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เริ่มเกิดประสิทธิผลแล้ว แต่ผู้บริโภคก็ยังคงรัดเข็มขัดในการใช้จ่ายเงินอยู่ ทางฝั่งนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างช่วงเศรษฐกิจขาลงนั้น จะกลายเป็นพฤติกรรมถาวร ปัจจัยสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้ คือ การใช้คูปองที่ยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา คูปองแลกซื้อสินค้านั้นมีอัตราการใช้สูงขึ้นถึง 26% คิดเป็น 2.4 พันล้านใบและอัตราการเติบโตนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 4 โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันอย่าง Inmar และ Nielsen Co.

จากข้อมูลผลสำรวจพบว่า คูปองแลกซื้อสินค้าอยู่ในช่วงซบเซา ระหว่าง พ.ศ. 2549-2551มีอัตราการใช้งานอยู่ที่ 2.6 พันล้านใบต่อปี โดยทาง Inmar ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโซลูชั่นการจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าส่ง และผู้ผลิตในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและตลาด Healthcare โดยทาง Inmar ได้พยากรณ์ว่าคูปองแลกซื้อสินค้าที่จะถูกใช้ในปีนี้ น่าจะมียอดอยู่ที่ 3.2 พันล้านใบ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากกว่าในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ จากเดิมที่คูปองในกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร มักจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้คูปองเหล่านี้ แต่จากผลวิจัยในไตรมาส 3 ที่ผ่านมาพบว่า คูปองของสินค้ากลุ่ม non-food ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ทั่วๆ ไป หรือสินค้าในกลุ่ม Personal Care กลับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน คิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 45% จากปีที่แล้ว (ในขณะที่อัตราการเติบโตของคูปองสินค้าในกลุ่มอาหารเท่าเดิม)

ขณะที่ซุเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในสหรัฐฯ ยังคงใช้ช่องทางเดิมที่เคยใช้สำหรับการแลกซื้อ คิดเป็น 64% ของช่องทางการแลกซื้อทั้งหมด ที่เหลือก็จะเป็นคูปองเงินสด คูปองส่วนลด ฯลฯ

“คูปองนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญมากขึ้น เพราะผู้บริโภคสามารถประหยัดเงินในการช็อปปิ้งแต่ละครั้งได้มากขึ้น โดยสิ่งที่เรียกว่า ‘ดิจิตอลคูปอง’ นั้นกำลังเติบโตและมีส่วนกระตุ้นการใช้อย่างมาก เพียงแต่เปอร์เซ็นต์ของการใช้งานยังคงน้อยอยู่ ขณะที่คูปองกว่า 90% คือ รูปแบบคูปองที่แทรกไปตามสื่อต่างๆ” คุณ Todd Hale รองประธานอาวุโส ฝ่าย Consumer and Shopping ของทาง Nielsen ให้ความเห็นถึงประเด็นนี้ไว้

“นอกจากนั้น คูปองยังสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถซื้อของได้มากกว่าเดิม ต่อการเดินช็อปปิ้ง 1 ครั้งตามร้านขายของชำหรือช่องทาง Super Center ต่างๆ ที่จริงแล้ว คูปองสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าในยุคที่ผู้บริโภคฉลาดและรู้เท่าทัน ควรพิจารณาการใช้คูปอง ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้มันสามารถกระตุ้นยอดขายของเราได้”

Source:  Brandweek, Brandage
logo_brandage


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •