เผยรายงานอัตราเงินเดือนทั่วโลกปี 2018

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

salary#

คอร์นเฟอร์รี่ เฮย์กรุ๊ป เผยข้อมูลการคาดการณ์เงินเดือนปี ค.ศ. 2018 ในภูมิภาคเอเชีย พบว่า มีอัตราการเติบโตของเงินเดือนหลังหักอัตราเงินเฟ้อ (Real wage) สูงสุด แม้อัตราการขึ้นเงินเดือนของปีนี้จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นราว 5.4% ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 6.1% จากเมื่อปีก่อน โดยคาดว่าการปรับขึ้นของอัตราการขึ้นเงินเดือนหลังหักอัตราเงินเฟ้อ (Real wage) จะอยู่ที่ราว 2.8% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราสูงที่สุดในโลก แต่ยังลดลงจาก 4.3% ของปีก่อน

เมื่อมองภาพรวมทั่วโลก จะพบว่าภูมิภาคส่วนใหญ่มีอัตราการขึ้นเงินเดือนหลังหักเงินเฟ้อลดลง โดยคาดการณ์ว่าลูกจ้างทั่วโลกจะได้รับอัตราฯเฉลี่ยเพียง 1.5% ซึ่งลดลงจากที่การคาดการณ์ปี 2017 ที่ 2.3% และ 2.5% ของปี 2016

สำหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าอัตราการขึ้นเงินเดือนหลังหักอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น 4.5 % ซึ่งยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.6 % ในปีที่แล้ว ในส่วนของประเทศอื่นๆ อย่างจีนมีการคาดการณ์ว่าอัตราฯ จะเพิ่มขึ้นที่ 4.2% ในปี 2018 ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ในปีก่อนว่าจะเพิ่มขึ้น 4% นอกจากนี้ ประเทศในเอเชียทีมีแนวโน้มอัตราฯ ลดลงต่อเนื่อง ได้แก่ เวียดนามคาดการณ์ที่ 4.6% ลดลงจาก 7.2% ของปีก่อน สิงคโปร์ที่ 2.3% ลดจาก 4.7% ญี่ปุ่นที่ 1.6% ลดลงจาก 2.1% ของปีก่อน

สำหรับอัตราการขึ้นเงินเดือนหลังหักอัตราเงินเฟ้อในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดูได้จากภาพด้านล่างนี้

 

KFHG_2018_Salary_Forecast


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •