ม.ล.จิรเศรษฐ นำทัพ “กรุงเทพประกันชีวิต” สู่องค์กรอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค ด้วย 4 มุมมองหลัก

  • 111
  •  
  •  
  •  
  •  

ธุรกิจประกันภัยยังคงมีการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มจำนวนพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร พร้อมทั้งปัจจัยอื่นๆ อาทิ ผลกระทบทางกฎหมายจากการเปลี่ยนแปลงอัตรามรณะ อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกดในต่ำลง และประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ยิ่งตอกย้ำการแข่งขันของทางการตลาด ผ่านการงัดกลยุทธิ์ของแต่ละแบรนด์อย่างดุเดือดยิ่งขึ้น เพื่อความอยู่รอดและเดินต่อได้อย่างสง่างาม “กรุงเทพประกันชีวิต” บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต ที่อยู่คู่ชีวิตคนไทยอย่างยาวนาน ได้เปิดตัวแม่ทัพคนใหม่ พร้อมเผยมุมมองหลักเพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน

DSC09202

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) หลังจากได้รับตำแหน่งแม่ทัพคนใหม่เพียง 2 เดือน ได้ประกาศมุมมองหลักใหม่ 4 ข้อ ตามแนวคิด “ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน กับกรุงเทพประกันชีวิต”

BE A LEADER ประกาศความเชื่อมั่นขององค์กร ด้วยการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ ล่าสุดได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Value” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นการตอกย้ำสร้างความเชื่อใจแก่บุคคลากรและผู้บริโภค

DSC09123

BE A PROFESSIONAL การจับมือกับพันธมิตรและช่องทางการขายถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งช่องทางธนาคาร ช่องทางออนไลน์ ช่องทางขายตรง โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนที่บริษัทฯ ปัจจุบันมีตัวแทนทั้งหมด 16,000 คน อนาคตตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนช่องทางการขายผ่านตัวแทนเป็น 40% จากเดิมอยู่ที่ 20% และลดการจำหน่ายผ่านธนาคารลงเหลือ 40% จากเดิม 70% และดันการขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น 20%

DSC09125

BE CUSTOMER CENTRIC แข่งการแข่งขันของตลาดจะสูงมาก แต่ยังพบว่าผู้บริโภคต่างจังหวัดและผู้บริโภคกลุ่มรากหญ้ายังไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมากนัก ซึ่งจุดนี้องค์กรได้เห็นช่องว่างและเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิต พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับ เพียงพอ ต่อเนื่อง และไม่ยัดเยียดสินค้าเกินความจำเป็น

BE INNOVATIVE เพื่อสู้กับสภาวะ Digital Disruption กรุงเทพประกันชีวิตได้พัฒนาแอปพลิเคชันให้อยากหลาย อาทิ BLA Smart Customer ที่ออกแบบเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้ง่ายๆ BLA Smart Fund แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนผ่านที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต สามารถติดตามดูข้อมูลกองทุนที่สนใจ จัดทำพอร์ตการลงทุนจำลอง และเข้าถึงข้อมูลพอร์ตจริงที่ซื้อกับกรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA Smart Agent และ BLA Smart FA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มเติมด้วย BLA Smart GO ตัวล่าสุดที่ออกมาเพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายขายได้วางแผนให้ลูกค้าอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น  โดยล่าสุดเปิดตัว BLE Happy Life แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า เพื่อเช็คข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย ข้อมูลการเคลม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

DSC09151

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพประกันชีวิต ตั้งเป้าเบี้ยประกันโตรวมทั้งปี 10% แม้ช่วงที่ผ่านมาจะติด -3% ซึ่งสาเหตุมาจากการยกเลิกการขายประกันระยะสั้น สำหรับกลยุทธิ์ในการดำเนินธุรกิจยังไว้คงเดิมคาดว่าดีอยู่แล้ว ส่วนทั้งหมดทั้งมวลนี้จะสำเร็จหรือไม่นั่นยังคงต้องจับตาดูต่อไปตามแผนในการพัฒนาที่ตั้งไว้ 3 ปี บรรลุผลในปี 2564


  • 111
  •  
  •  
  •  
  •  
Roboots
Tech Savvy Lv.14