ไปรษณีย์ไทยหนุนนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ไปรับสินค้าแบบไม่คิดตังค์

  • 334
  •  
  •  
  •  
  •  

ไปรษณีย์ไทย

จากข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงหากไม่มีหยุดอยู่กับบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการหยุดยั้งการระบาดของ COVID-19 หลายฝ่ายจึงออกมาสนับสนุนให้ทุกคนหยุดอยู่ที่บ้าน ภายใต้แนวคิด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และกลายเป็นนโยบายภาครัฐในที่สุด ยิ่งไปกว่าทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างก็ออกมาสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หนึ่งหน่วยงานที่ขานรับนโยบายดังกล่าว ได้เปิดให้บริการรับฝากสิ่งของและพัสดุในประเทศแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น โดยไปรษณีย์จะเข้าไปรับสิ่งของและพัสดุถึงที่บ้าน (Pick Up Service) แบบไม่คิดค่ารับสิ่งของและไม่ต้องออกจากที่พักอาศัยเริ่ม 25 มีนาคมนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถส่งสิ่งของและพัสดุได้กับบุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงรถยนต์ที่มีสัญลักษณ์ Pick Up Service

Pick up Service

ด้าน นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ชี้ว่า ไปรษณีย์ไทยยังคงเปิดให้บริการรับ-ส่งสิ่งของทั้งในและต่างประเทศ ไปรษณีย์ไทยได้เปิดให้บริการรับฝากถึงที่อยู่ลูกค้า (Pick Up Service) โดยสามารถฝากส่งสิ่งของเฉพาะในประเทศได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น ไม่คิดค่าบริการรับสิ่งของและไม่ต้องออกจากที่พักอาศัย ทั้งลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมนี้

Pick up Service 2

ผู้ใช้บริการสามารถฝากส่งสิ่งของในประเทศและชำระเงินค่าส่งสินค้ากับบุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่นั้นๆ ด้วยจุดแข็งด้านศักยภาพเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ สามารถรองรับงานท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริการรับฝากถึงที่อยู่ลูกค้าเป็นทางเลือก เพื่อให้สามารถส่งสิ่งของได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน และยังช่วยลดปริมาณความหนาแน่นของผู้ที่ต้องการใช้บริการที่ที่ทำการไปรษณีย์ โดยที่ทำการฯ ยังคงเปิดให้บริการเป็นปกติ

 

Source: ไปรษณีย์ไทย


  • 334
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา