‘แรงบันดาลใจ’ อยู่ใกล้กว่าที่เราคิด “Live Inspired” แคมเปญจุดประกายวิถีแห่งการใช้ชีวิต จาก พฤกษา เรียลเอสเตท

  • 14.8K
  •  
  •  
  •  
  •  

เราทุกคนล้วนมี ‘แรงบันดาลใจ’ ของชีวิต เป็นต้นแบบในการทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็น  ศิลปิน บุคคลที่มีชื่อเสียง อาจเป็นคนใกล้ตัวอย่างพ่อแม่เราก็ได้ หรือแม้แต่สิ่งของใกล้ตัวที่เราคาดคิดไม่ถึง คำถามมีอยู่ว่า “อะไรคือสิ่งที่จุดประกายพวกเขาเหล่านั้นให้เป็น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ ?”

1

พฤกษา เรียลเอสเตท มองเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า ‘แรงบันดาลใจ’ เพราะเป็นแรงพลังที่ขับเคลื่อนความเป็นไปของชีวิต ยิ่งโลกสมัยที่เปลี่ยนไป ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น ต่างคนต่างเลือกที่จะสร้างต้นแบบของชีวิตที่เป็นในแบบของแต่ละบุคคล  ยิ่งทำให้แรงบันดาลใจ ยึ่งลึก ยิ่งต่างมากขึ้น ดังนั้นพื้นที่ส่วนตัว หรือความชอบส่วนตัว จึงกลายเป็นสถานที่ที่สำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจของแต่ละปัจเจกบุคคล

ด้วยความเปลี่ยนไปของสังคม และพฤติกรรมของคนในสังคมสู่โลกดิจิตอล พฤกษา เรียลเอสเตท จึงเชื่อว่า ‘แรงบันดาลใจ’ จริงๆแล้วนั้นไม่จำเป็นต้องออกไปหาที่ไหนไกลตัว  แต่สามารถหาได้ง่าย ๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตัว เริ่มได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน ที่อยู่อาศัยของเรา และสั่งสมประสบการณ์จากชีวิต จนสามารถเป็นต้นแบบที่คนอื่นอยากจะเป็นได้

2

จึงเป็นที่มาของการก้าวเข้าสู่มุมใหม่ของพฤกษา ที่ขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่เป็นแหล่งจุดพลังงาน สร้างสรรค์แรงบันดาลใจต่อไป ไม่สิ้นสุด ภายใต้แนวคิด  “Live Inspired”  ตอบโจทย์ความเปลี่ยนไปของผู้บริโภค ที่วิถีการใช้ชีวิตของแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองกันมากขึ้น แต่ละคนใช้ชีวิตตามต้นแบบที่ตัวเองเลือกเอง ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่ม มีสไตล์เป็นของตัวเอง  มองหาความมั่นคงให้ชีวิต กลุ่มผู้มีฐานะ ประสบความสำเร็จในชีวิต ก็สามารถที่จะสร้างและต่อยอดแรงบันดาลใจ ตามต้นแบบที่ต้องการได้

3

4

ยิ่งที่อยู่อาศัยที่เป็นจุดเริ่มต้นละจุดหยุดพักในชีวิต เป็นที่ที่จุดแรงบันดาลใจได้มากเท่าไหร่ ยิ่งจุดประกายให้สามารถออกไปสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบในการจุดประกายชีวิตได้ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น นี่คือสิ่งสำคัญของมิติใหม่ของพฤกษาที่  “แรงบันดาลใจ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมองหา เพราะคุณอาศัยอยู่กับมันในทุก ๆ วัน ในที่ ๆ คุณเรียกว่าบ้าน”

5

6

ค้นหาแรงบันดาลใจของรูปแบบการใช้ชีวิตที่ pruksa.com

Copyright © MarketingOops.com


  • 14.8K
  •  
  •  
  •  
  •