เส้นทางการผจญภัยของ “น้ำ” จากแหล่งน้ำสะอาดสู่ท่อคุณภาพที่นำน้ำสะอาดมาถึงบ้าน

  • 42
  •  
  •  
  •  
  •  

[บทความนี้เป็น Advertorial]

น้ำ” เป็นองค์ประกอบหลักของชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในเมือง หรือบ้านเรือนตามพื้นที่ต่างๆ อาจประสบปัญหาน้ำไหลเบาหรือน้ำไหลน้อยจนแทบใช้ไม่ได้ เนื่องจากการวางระบบท่อที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการปนเปื้อนคุณภาพของน้ำไม่เหมาะกับการใช้อุปโภคบริโภค

หลายคนคงเคยเจอปัญหาน้ำไหลอ่อยๆ เอื่อยๆ แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยเข้ามาประกอบกัน หนึ่งในสาเหตุคือแรงดันน้ำประกอบไปด้วย เครื่องกำเนิดแรงดันน้ำหรือที่เราเรียกว่าเครื่องปั๊มน้ำและระบบท่อส่งน้ำที่ต้องสัมพันธ์กัน โดยปัจจัยการเลือกขนาดท่อขึ้นอยู่กับจำนวนผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก การเลือกใช้ท่อขนาดเล็กกับจำนวนผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก น้ำก็อาจไม่เพียงพอกับผู้ใช้งาน หากเลือกใช้ท่อใหญ่เกินไป ก็จะทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าจากเครื่องปั๊มน้ำมากเกินโดยใช่เหตุ

Screenshot (1)

การเลือกขนาดของท่อน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถึงเวลาแล้วที่ผู้ใช้น้ำทุกคนต้องหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องของระบบส่งน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่ไหลแรงและให้น้ำยังคงคุณภาพไว้ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำในธรรมชาติ

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบส่งน้ำดีหรือไม่?

ระบบส่งน้ำดีหรือไม่นั้นสามารถเลือกดูได้จากวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งาน แน่นอนว่าต้องมีความทนทานสูงเพราะระบบส่งน้ำส่วนใหญ่จะมาจากทางใต้ดิน หากใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ อาจส่งผลกระทบต่อวัสดุท่อและอุปกรณ์นั้นๆ ชำรุด รั่ว นำมาสู่สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าสู่ระบบส่งน้ำ ซึ่งทำให้น้ำที่ได้ไม่มีคุณภาพและไม่สามารถนำไปใช้งานได้

Screenshot (2)

หลายคนคงนึกถึงท่อโลหะเพราะความแข็งแกร่งและทนทาน นั่นคือเรื่องจริงที่ท่อประเภทนี้มีความแข็งแกร่งและทนทาน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ขึ้นชื่อว่าโลหะเมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ตะกรัน” และเมื่อสะสมไปนานวันตะกรันเหล่านั้นก็จะแปรสภาพกลายเป็น “สนิม” ซึ่งสนิมนี่เองที่มีความสามารถในการกัดกร่อนโลหะและนำมาสู่สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าสู่ระบบส่งน้ำ ที่สำคัญตะกรันหรือสนิมเหล่านี้ไม่สามารถกรองได้หมดด้วยเครื่องกรองน้ำ

ท่อ PVC จึงกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในระบบส่งน้ำ ด้วยความสามารถในการไม่เป็นตะกรันหรือสนิมช่วยให้ไม่เกิดความเสียหายจากภายใน และความยืดหยุ่นของ PVC ยังช่วยให้ท่อสามารถทนต่อแรงดันน้ำหรือการกดทับ มีความแข็งแรง และอายุการใช้งานยาวนาน

สำหรับสายการเกษตรแล้วน้ำถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การหาบน้ำหรือการตักน้ำเพื่อมารดน้ำ นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังอาจทำให้การรดน้ำไม่สามารถทำได้ทั่วถึง แต่สำหรับระบบส่งน้ำด้วยท่อจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดระยะเวลาในการรดน้ำ แล้วปล่อยให้การรดน้ำเป็นเรื่องของระบบท่อที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ของสวนไร่นา และมีน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน

Screenshot (8)

ในขณะที่ชุมชนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีระบบท่อน้ำที่มีความสำคัญและซับซ้อนมากยิ่งกว่า เพราะด้วยสิ่งปลูกสร้างที่มากมายทำให้การเข้าถึงยากมากกว่าการใช้น้ำในเกษตรกรรม เพราะทุกคนต้องดื่มน้ำและต้องใช้น้ำ ระบบท่อส่งน้ำจึงมีความสำคัญอย่างมาก ด้วยความซับซ้อนในโครงสร้างต่างๆ ท่อน้ำจึงต้องแข็งแกร่งและมีความทนทานสูง แต่อาจเกิดคำถามที่ว่าแล้วจะเลือกท่อแบบใดจึงจะมีคุณภาพตามที่ต้องการ

Screenshot (11)

นั่นคงต้องดูจากความเชี่ยวชาญของผู้ผลิต มีมาตรฐานรองรับ อย่างท่อเอสซีจี ที่มีประสบการณ์อันยาวนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ในการเป็นผู้ผลิตท่อส่งน้ำคุณภาพสูง อีกทั้งยังผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ท่อน้ำเอสซีจียังได้รับความไว้วางใจให้เป็นท่อน้ำในโครงการระบบส่งน้ำที่สำคัญ ทั้งในด้านการเกษตรที่ต้องการใช้น้ำในการรดน้ำไปยังพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้พืชผลงอกงามสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นรายได้

Screenshot (10) Screenshot (13)

ท่อส่งน้ำประปาเพื่อเข้าสู่บ้านเรือนที่พักอาศัย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในระบบท่อส่งน้ำไปไกลถึงต่างแดน เพื่อนำน้ำที่มีคุณภาพมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการอุปโภคและบริโภค จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า “ท่อเอสซีจีที่สุดแห่งความมั่นใจ ทุกการใช้งาน”

พร้อมกันนี้ SCG ยังได้ปล่อยคลิปที่แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการนำน้ำสะอาดจากแหล่งธรรมชาติมาสู่บ้านเรือน เพื่อให้ทุกชีวิตมีความสุขกับน้ำสะอาด และยังสามารถนำน้ำไปใช้ในการเกษตรเพื่อให้ต้นไม้เจริญงอกงามช่วยสร้างคุณภาพชีวิต

Screenshot (6)

[บทความนี้เป็น Advertorial]


  • 42
  •  
  •  
  •  
  •