5 วิธีที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ดูน่าติดตามและง่ายในการใช้งาน

  • 160
  •  
  •  
  •  
  •  

gbf-screens

ในโลกที่การขายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงที่ร้านค้าเท่านั้น โดยเฉพาะการขายสินค้าผ่านมือถือหรือ e-Commerce ซึ่งสะดวกและสามารถเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าได้โดยตรง แต่ในความง่ายและสะดวกย่อมต้องมีความลำบากแฝงอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่หันมาเริ่มจับวิธีการขายผ่านมือถือ เพราะไม่รู้จะทำอย่างไรให้ลูกค้าสนใจและอยากซื้อสินค้านั้น

นี่คือ 5 วิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าหันมาสนใจเว็บไซต์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในเว็บไซต์ผ่านมือถือ อุปกรณ์และช่องหลักที่คนในยุคปัจจุบันนิยมซื้อสินค้า

1. ใช้ฟังก์ชั่น Media Queries
สำหรับฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นที่สำคัญในการเขียนเว็บขึ้นมาเพื่อให้สามารถแสดงผลบนหน้าจาที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น หน้าจอคอมพ์ หน้าจอสมาร์ทโฟน เป็นต้นและสำคัญมากที่สุดใน 5 ข้อนี้ โดยการปรับขนาดเว็บไซต์ให้แสดงผลตามขนาดหน้าจอของลูกค้าแต่ละรายจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วน และสามารถเห็นรายละเอียดสินค้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งฟังก์ชั่นผ็ประกอบการสามารถให้ผ็ดูแลพัฒนาเว็บไซต์ดำเนินการให้ เนื่องจากเป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์

media-query-1

2. สามารถอ่านเนื้อหาได้
ในบางครั้งที่ในเว็บจะต้องมีการเปิดเอกสารเพื่ออ่าน แต่หลายครั้งที่เอกสารเหล่านั้นมีขนาดไม่พอดีกับหน้าจอมือถือโดยเฉพาะไฟล์เอกสารตระกูล PDF และนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าหนีไปที่อื่น สิ่งที่ควรทำคือเมื่อเปิดเอกสารเหล่านี้ควรจะมีฟังก์ชั่นในการซ่อนปุ่มคำสั่งต่างๆ ออกไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถอ่านเอกสารเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายและชัดเจน ในกรณีที่เป็นวิดีโอควรจะซ่อนแถบเครื่องมือทั้งหมด เพื่อให้สามารถชมวิดีโอได้โดยไม่มีอะไรมาขวาง

3. คุณภาพของภาพ
เนื่องจากมือถือรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีกล้องที่ให้ความละเอียดของภาพสูงมาก ดังนั้นรูปที่ได้จึงมีความละเอียดสูงมาก ประกอบกับหน้าจอสมาร์ทโฟนปัจจุบันก็มีการแสดงผลที่มีความละเอียดสูงเช่นกัน โดยบางรุ่นสามารถรองรับความละเอียดได้ถึง 4K หรือ 8K ในอนาคต รูปที่สามารถให้รายละเอียดสินค้าได้ดี ก็จะช่วยให้ลูกค้าเกิดสนใจในสินค้านั้นมากขึ้น

4. ไฟล์เล็กเปิดเว็บเร็วขึ้น
เมื่อสักครู่กล่าวถึงภาพที่มีความละเอียดสูงเป็นสิ่งจำเป็น ในขณะเดียวกับไฟล์ที่ได้ต้องมีขนาดเล็กด้วยเช่นกัน เนื่องจากการมีไฟล์ขนาดใหญ่จะทำให้ต้องเสียเวลาในการเปิดเว็บไซต์นานขึ้น เสียเวลามากขึ้นขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าตัดสินใจในการเปลี่ยนเว็บไซต์ ดังนั้นการเปิดไซต์ควรใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วินาทีต่อการเปิดหนึ่งครั้ง ซึ่งไฟล์ที่มีขนาดเล็กจะช่วยให้สามารถเปิดเว็บไซต์ได้เร็วมากยิ่งขึ้น

online shopping

5. อย่าลืมข้อความ
เว็บไซต์ที่มีรูปภาพและวิดีโอมากมาย นอกจากจะช่วยให้ดูสวยงามและแสดงรายละเอียดได้อย่างดีแล้ว ยังทำให้การเปิดเว็บไซต์ช้าลงด้วย ขณะที่ตัวอักษรช่วยให้เปิดเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น ที่สำคัญยังสามารถกล่าวถึงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนอีกด้วย แน่นอนว่ารูปภาพและวิดีโอช่วยให้เข้าใจสินค้าได้มากขึ้น แต่ตัวอักษรก็สามารถอธิบายสินค้าได้ชัดเจนมากเช่นเดียวกัน นั่นจึงขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าจะวางสมดุลไฟล์รูปภาพ วิดีโอและตัวอักษร ให้ชัดเจนได้อย่างไร

 

Source : Entrepreneur


  • 160
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา