ทำความรู้จักนวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนผืนน้ำ ที่ไม่มีวันหมด

  • 872
  •  
  •  
  •  
  •  

พลังงานไฟฟ้าถือเป็นเรื่องสำคัญต่อชีวิตประจำวันในยุคนี้ เพราะชีวิตคนในทุกวันนี้พึ่งพาพลังงานไฟฟ้ามาตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าพกติดตัวยิ่งกว่าพกกระเป๋าตังค์ และมีการใช้งานสมาร์ทโฟนเกือบทั้งวัน สมาร์ทโฟนจึงกลายเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูง ยิ่งเมื่อใช้อย่างยาวนานแบตเตอรี่ก็จะหมดอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการชาร์จไฟเพิ่มเติม รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์อย่าง Power Bank มากขึ้น

การใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การสร้างแหล่งพลังงานใหม่ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพและรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น แต่การสร้างโรงไฟฟ้าใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆ เหมือนสร้างอาคารหรือโรงงาน การสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งใช้เวลานาน

โซลาร์ลอยน้ำจึงกลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกหนึ่งที่เหมาะกับภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทย เพราะพลังงานทดแทนใช้แหล่งพลังงานจากธรรมชาติ 100% โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่จุดอ่อนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คือพื้นที่ที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้ปริมาณพลังงานที่ต้องการ แต่พื้นที่กว่า 40% ของประเทศไทยเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ขณะที่ที่เหลือจะเป็นพื้นที่พักอาศัยและป่าไม้ รวมถึงที่ดินก็มีมูลค่าสูงขึ้น

ดังนั้นการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงทำให้พื้นที่การเกษตรลดลง แต่ด้วยแนวคิดในการสร้างแหล่งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวน้ำ จะช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร เพราะปัจจุบันในประเทศไทยมีพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 14,600 ล้านตารางเมตร หรือประมาณ 9 ล้านไร่ คิดเป็น 3% ของพื้นที่ประเทศ หากนำพื้นที่เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะได้รับประโยชน์จากพลังงานทดแทน อีกทั้งพื้นที่ผิวน้ำสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโซลาร์ชนิดอื่นๆ

จากแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม เม็ดพลาสติก HDPE สีเทา – ตอบโจทย์ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

ด้วยแนวคิดดังกล่าว IRPC จึงได้เริ่มโครงการสวนโซลาร์ลอยน้ำในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ พื้นที่กว่า 200 ไร่ จากแรงบันดาลใจผสานกับเทคโนโลยีกลายเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง หรือ High Density Polyethylene (HDPE) สีเทาจาก IRPC ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสูง และเหมาะสำหรับผลิตทุ่นลอยน้ำ สามารถรับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างดี และสีเทายังช่วยลดความร้อนใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา ทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ที่สำคัญทุ่นโซลาร์ลอยน้ำดังกล่าวสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ รวมทั้งมีความปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้นํ้า ผ่านการทดสอบ Food Grade ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ มีความทนทานต่อแสงยูวี ทนทานต่อสารเคมี และทนต่อทุกๆ สภาพแวดล้อม โดยการันตีอายุการใช้งานไว้ที่ 25 ปี

สวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ (MW) ทำให้กลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนํ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำมาใช้ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จ.ระยอง และเป็นพื้นที่รับน้ำ หรือ “แก้มลิง” ช่วยบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการติดตั้งระบบเติมอากาศ (Jet Aerator) ในบ่อน้ำดิบสำรองทุกบ่อ เพื่อรักษาปริมาณออกซิเจนในน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

ที่สำคัญแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนํ้า (Floating Solar) ยังมีส่วนในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,510 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่าราว 10,000 ต้น/ปี ถือเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังเป็นการลดการนำเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ เนื่องจากเม็ดพลาสติก HDPE เกรดพิเศษสำหรับทุ่นโซลาร์ลอยน้ำผลิตภายในประเทศ และยังเป็นนวัตกรรมของนักวิจัยไทยเพื่อคนไทย โดย IRPC พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Floating Solar ในแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ


  • 872
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE